Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Du bör därför då och då ta loss dessa och spola igenom dem med vatten. Energieffektivitet och hållbarhet Ansvar för framtiden. Elmotorer, teknik och funktion. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal. Det börjar med valet av material via en energieffektiv produktion och utmynnar i miljövänlig återvinning – efter ett långt liv för produkten. Välkommen att säga din mening på Ny Teknik. De flesta elmotorer är av så kallad roterande typ och består av en stillastående del (statorn) och en roterande del (rotorn), se figur 1. Det är också viktigt att du ser till att spolarmarna kan rotera under diskningen. Hjärt och kärlsystemets uppbyggnad och funktion Blodtryck Hjärtats historia 120/80- Normal vilopuls Åderförfettning & högt blodtryck Blått blod är syrefattigt blod Rött blod är syrerikt blod Hjärt och kärlsystemets uppbyggnad och funktion Hjärtats rytm och slagvolym Snabbfakta Även silarna i … En elmotor är en roterande maskin som omvandlar elektrisk energi till kinetisk energi. Att ta ansvar för miljön har en över 110 år lång tradition hos Miele. Vattnet värms upp till den temperatur som ställs in och dessutom tillförs . En tvättmaskin är försedd med en liggande eller stående så kallad trumma där kläderna läggs i. Sedan fylls denna med vatten och snurrar fram och tillbaks. Kontrollera därför, när du laddar maskinen, att inget kärl, tallrik eller bestick står i ”svängrummet”. Jordfelsbrytare (JFB) är ett komplement till säkringarna i en elcentral eller en utrustning och bryter strömmen vid felströmmar mot jord.. En vanlig missuppfattning är att jordfelsbrytare bara fungerar om de sitter i jordade uttag, men de ger ett gott personskydd även i ojordade uttag. Tvättmaskin är en teknisk apparat som används för att tvätta nästan alla sorters kläder.. En tvättmaskin är försedd med en liggande eller stående så kallad "trumma" där kläderna läggs i. Sedan fylls denna med vatten och snurrar fram och tillbaks. Protein – uppbyggnad och funktion.