Tilldelning av älg 2018.

Förslag till preliminär ÄLGTILLDELNING 2019/2020 . Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde. Tilldelning 2019 Tilldelningen till licensområden är på 4 263 älgar, det motsvarar ungefär samma nivå som förra året. På älgdata kan du få en samlad bild av aktuell information om älgförvaltning på en plattform. Målsättningen är att 14 590 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Landets alla jaktlag erbjuds att kostnadsfritt rapportera i Viltdata. 2 september-25 september 2019 10 oktober 2019-31 januari 2020, alla djur. Fasta startdatum, utökad jakt och begränsade möjligheter för länsstyrelserna att reglera jakten. Det är delar i Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider för älg. Tilldelning 2019/20. 2 september-6 september 2019 (fem dagar) (ej registrerad mark) Läs mer om älgjakt på Länsstyrelsens hemsida Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Ett system. Medlemsavgift 2019/20. Målsättningen är ungefär 5 procent lägre än förra året, men syftet är fortsatt att minska älgstammen.

Här kan du hitta statistik om älgstammen, avskjutningen och trafikolyckor. Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata.

3 september–7 september 2018 (fem dagar) (ej registrerad mark) Mer om älgjakt i Västerbotten. Här hittar du information om dagens älgförvaltning, olika inventeringsmetoder, en karta över älgförvaltningsområden samt tar del av mallar och statistik som används i älgförvaltningen. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts. Kalvjaktsområden, hela länet.

25 december, 2019 Webbredaktionen älgjakt. Jämtland Észak-Svédország egyik történelmi tartománya. På älgdata kan du få en samlad bild av aktuell information om älgförvaltning på en plattform. Beslut om fällavgifter för älg under jakten 2019/2020. Tider för älgjakt i Västerbotten 2018–2019 Älgskötselområden och Licensområden. Årskalv. Med en tilldelning på 18 vuxna älgar kostar en vuxen älg … Fällavgift och betalning för fälld älg. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts. Tilldelning av älg 2016. Tilldelning av Älg jaktåret 2018-2019. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde.

3 september–25 september 2018 8 oktober 2018–31 januari 2019, alla djur.

Tilldelning av älg 2017. Kalvjaktsområden, hela länet. Eftersom årets tilldelning är lägre än tidigare år, har arealsiffran ökat för att få ihop till en vuxen älg, vissa har fått tilldelning och vissa inte, vilket beror på storleken av den ackumulerande arealen från tidigare år. Fällavgift för vuxen älg: 450 kr, fällavgift för älgkalv: 150kr. Tilldelningslista älgjakten 2019. Tilldelning av älg 2015. Det gör du också i Älgdata.

Det gör du också i Älgdata. Szomszédai Härjedalen, Medelpad, Lappland és Ångermanland tartományok, valamint Norvégia. Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. Älg Tilldelning Utskick 2018-1.pdf (221,9 kB) Tillbaka. All rapportering kan göras på samma ställe, oberoende av viltart.

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. 16 december, 2019 Webbredaktionen Älg. När du går vidare till statistiksidorna kommer vänstermenyn att förvinna. Länsstyrelsen har beslutat om 2018 års licensjakt efter älg. Älgskötselområden och licensområden följer betalningsanvisningarna som anges på fakturan när företrädaren slutrapporterar jakten i älgdata.