Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Från raden som börjar med Kebnekaise ser vi att det är 2111 meter högt och också Sveriges högsta berg! Proportionalitet. Sortera tabeller. Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. b) När ungefär passerade Svenljunga ”3000-strecket”? Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. Grundskola åk 4 –6, modul ... Tolkning av data i tabeller och diagram. 2. (Diskreta samband). Diagrammet visar Svenljunga tätorts befolkningsutveckling 1960 - 2005. a) Vad kallas den här sortens diagram? It builds on established design science methods as well as recent work on presenting design science studies and ethical principles for design science, and also offers novel instruments for visualizing the results, both in the form of process diagrams and through a canvas format. Cirkeldiagrammet visar … En tabell kan ha hur många rader och hur många kolumner som helst. c) Hur många innevånare hade Svenljunga år 1990? Tolkning av data i tabeller och diagram. Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Övningsprov Tabeller och diagram 1. Föra och följa matematiska resonemang. I denna tabell finns en kolumn med bergets namn och en kolumn med höjder. Centralt innehåll. Innehållet i en tabell kan sorteras på olika sätt.