Allah säger (vad som betyder): ”Och det är ingen synd över er om ni hintar till kvinnorna (att ni vill gifta er).” [al Baqarah 2:235] Bruden leds oftast in av sin far eller en bror och vittnen till vigseln är två vuxna muslimska män. Är i stort behov av att få hjälp med hur en så kallad förlovning inom Islam går till. De båda huvudriktningarna inom isalm, shia och sunna, säger att kvinnan får gifta sig med vem hon vill. Om moské finns kan utrymme för tvagning tillgodoses där. Frågan om lokal för tvagning bör tas upp vid planeringen av en muslimsk begravningsplats . Man går inte omkring och är förlovad i ett antal år för att sedan gifta sig. uppvuxna i en muslimsk tradition undersöka hur Minganti (2007) och Otterbeck (2010) beskri- ver hur ungdomarna prövar och omförhandlar sin relation till islam men också relationen till den mångfald av livsstilsval som erbjuds i de moderna och sekulära samhällena. Om ni ska gå till en moske för att gifta er så tycker jag att man ska bära sjal. Enligt muslimsk sed förekommer en tvagningsceremoni i anslutning till begravningsakten, vilket aktualiserar frågan om lokal för detta ändamål. De lärdas syn är att en förlovning är föreskrivet för den som vill gifta sig. Förlovning existerar inte, vad jag vet. Han vill att vi ska gå till en mölla och förlova oss.Kan någon förklara för mig hur en sån ceremoni går till. Det behöver inte vara en präst, en imam, som viger paret, utan vilken muslimsk man som helst kan göra det. Förlovning i enlighet med sharia' betyder att mannen frågar kvinnan om hennes hand i giftermål. Man gifter sig direkt. Därefter läses Koranen. Pris ske till Allah. Ibland används obduktionsrum på sjukhus. Jag tror det är lite olika hur det hela går till. Ja e svensk men min sambo är kurd från Irak.