Stor eller liten bokstav i myndighetsnamn? Reuters ruta 29/10 2003 . Här listar vi exempel på när man ska använda stor eller liten bokstav. La elevene skrive bokstaven i lufta eller på ryggen til hverandre. Skriv liten og stor bokstav i bokstavhus på tavla. Se etter bokstaven i …

Liten bokstav i lange tilnamn med artikkel eller preposisjonsuttrykk: Karl den store Olav den heilage / Olav den hellige den heilage Birgitta / den hellige Birgitta.

Bare den første bokstaven i navnet på statsorganer skal være stor: Statens helsetilsyn, Stavanger tingrett, Helse sør-øst.
Mer på TT-språket Det ska då vara stor bokstav efter kolon . Den hyppige bruken av store forbokstaver der norsk tradisjon sier små, skyldes delvis engelsk påvirkning. Statsorganer. Mer på TT-språket Hur skriver en namn på svenska myndigheter?
Stor forbokstav i faste tilnamn utan artikkel: Halvdan Svarte Harald Hardråde Tore Hund Olav Digre Jon Blund Ola Dunk Pippi Langstrømpe. Ebba sa att hon skulle tatuera sig nästa dag På www.kaleido.no kan du få opp liten og stor bokstav på smartboarden og trykke på bokstaven for å se skriveretningen. Detsamma gäller republikens president, utom ibland vid artigt tilltal (”Fru Republikens President”). Hur skriver en namn på svenska myndigheter? Her kommer noen av de vanligste feilkildene med tilhørende regler. Att riksdagen, regeringen och statsrådet skrivs med liten bokstav är väl nästan alla eniga om. snitt 4.2.2 om ska eller skall, 5.3 om stor eller liten bokstav i myndig­ hetsnamn, 5.6 om liten bokstav i EG:s grundfördrag och 8.7.2 om ini­ tialförkortningar av partinamn.