Efter avslutad kurs skall studenten kunna - förstå rättens roll i samhället och ha kännedom om rättssystemets uppbyggnad, innehåll och föränderlighet samt juridisk metod, Distanskurser på folkhögskola ges via webben och innebär flexibilitet i tid och rum. Den omfattar socialförsäkringsrätten, lagar och regler kring bidrag, hälsa och sjukvård samt vård av barn och unga. Socialrätt behandlar de sociala området inom svensk lagstiftningen och brukar kategoriseras som en del av förvaltningsrätten.

Den omfattar socialförsäkringsrätten, lagar och regler kring bidrag, hälsa och sjukvård samt vård av barn och unga. Självdisciplin är otroligt viktigt för den som väljer att studera på distans. Denna introduktionskurs i socialrätt ger dig nödvändig Tre träffar anordnas i Borås men kursen kan också genomföras helt på distans via VT 2018. På distansutbildningar.se hittar du som vill studera information om vilka utbildningar som finns på distans som vill och hur man söker dem. Välj "Alla" om det inte spelar någon roll för dig om utbildningen är på heltid eller deltid. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan. Grundläggande socialrätt med förvaltningsrätt,. Om du studerar på heltid så innebär det en arbetstid på 40 timmar per vecka. Denna kurs på 7,5 hp ger olika insikter och perspektiv om hur central lagstiftning tolkas och tillämpas inom socialtjänsten. De lagar som innefattas är bland annat Socialtjänstlagen, LSS och LVU. 35-03 HT 20. Kursdagar Kursen pågår under en termin och har tre fysiska kursträffar.

04-23 VT 21. Du blir din egen chef. Använd filtreringen för att hitta aktuella terminer.

För karta se längst ner på sidan. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Hitta din utbildning på AllaStudier.se och börja plugga nu Kursen ges på distans med inga fysiska träffar.

2020-08-10 2020-12-20. Kursen i socialrätt ger studenterna fördjupade kunskaper inom den speciella förvaltningsrätten, i synnerhet utifrån socialrättens tre grundpelare: socialtjänst, social försäkring och hälso- och sjukvårdslagstiftning. Självdisciplin är otroligt viktigt för den som väljer att studera på distans. Distans. Denna kurs på 7,5 hp ger olika insikter och perspektiv om hur central lagstiftning tolkas och tillämpas inom socialtjänsten. Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Att gå en utbildning på distans betyder att du kan vara var som helst i världen - och fortfarande få en svensk examen.

04-23 VT 21. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina … Malmö (3 upp): ... 31 augusti 2020 - 15 januari 2021 50% Distans (Malmö) 30 augusti 2021 - 14 januari 2022 50% Distans (Malmö) De lagar som innefattas är … Efter kursen kommer deltagare kunna formulera juridiskt korrekta skriftliga beslut, utredningar och yttranden. Kurser VT 2020 Socialrätt Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du får en flexibel läromiljö, där du själv kan planera dina studier. Att gå en utbildning på distans betyder att du kan vara var som helst i världen - och fortfarande få en svensk examen. 35-03 HT 20. Kursen vänder sig till den som vill öka förmågan att lösa dilemman inom myndighetsutövning.