Prioriteringsmatris för Sandvikens kommun 2019. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex för Vellinge kommun. Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Vindelns kommun ska bli nöjdare?

Hösten 2019 genomförs undersökningen på nytt. Resultat för SCB:s med­borgar­­under­sök­ning 2019 SCB:s medborgarundersökning visar att Eskilstunas invånare är nöjda med kommunens miljöarbete, möjligheterna till …

SCB:s medborgarundersökning 2019 .

I Kungsör skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år och svarsandelen för Kungsörs kommun blev 40 procent. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019 blev 41 procent. SCB:s medborgarundersökning våren 2016 . Resultat Del A - Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? I SCB:s medborgarundersökning ligger Överkalix i toppen när det gäller bemötande och tillgänglighet. 1 200 medborgare i olika åldrar och i hela kommunen får möjlighet att svara på frågorna. Skiljer sig Valdemarsviks kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Medborgarundersökning, SCB. Nöjd-Region-Index (NRI). Resultat Del A - Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? Jämförelser med tidigare år . Prioriteras Medborgare i Östhammars kommun deltog i SCB:s Medborgaundersökning hösten 2019. Frågeområden som bör . Diagram A2. ... Resultat av... Lyssna. ... om de kommunala verksamheterna. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. Resultat Del A - Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? SCB:s medborgarundersökning 2019 4 Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Sandvikens kommun ska bli nöjdare? Värnamo kommun har deltagit i undersökningen 2012, 2015, 2016 och 2017. År 2010 - 2019 [2019-12-18] Medborgarundersökningen del c: Medborgarnas syn på inflytande i kommunen efter kommun och kön. Prioriteringsmatris för Vindelns kommun 2019. Diagram A1. Diagram A1. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 45 procent enkäten. Medborgarundersökningen genomfördes under hösten 2019. Medborgarundersökningen del b: Medborgarnas syn på kommunens verksamheter efter kommun och kön.

Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex efter kommunstorlek. Nöjd-Region-Index (NRI). SCB:s medborgarundersökning 2019 .

År 2010 - 2019 [2019-12-18] Partisympatiundersökningen (PSU) Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner 5 . Sammanlagt deltog 135 av Sveriges 290 kommuner. Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? 4 . Positivt resultat för Kungsörs kommun i SCB:s medborgarundersökning 2019 Nu är resultatet av medborgarundersökning klar. Tabell A2. Faktiskt så bra att vi placerar oss på en delad förstaplats med Kungsörs kommun.