Članice univerziteta su (sa godinom osnivanja): Univerzitet Yale se trenutno sastoji od 15 akademskih škola koje pružaju veliki izbor studijskih programa i jednog instituta. Članice univerziteta se mogu podijeliti na glavne akademske komponente a to su: Yale koledž (dodiplomski program), Fakultet za nauku i umjetnost, i stručne škole.