Rasten är det som ofta används till att äta lunch, det vill säga ett obetalt avbrott i arbetstiden. Arbetstidslagen reglerar främst när en arbetstagare kan kräva att få rast, och detta är vid 5 timmars arbete. Rasten ska förläggas senast efter fem timmars arbete. Enligt Arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Då behöver du inte vara kvar på arbetsplatsen eller stå till förfogande via mejl eller telefon. Med rast menas ett längre avbrott, till exempel en lunchrast. I så fall ska det som skiljer sig från lagen stå med i kollektivavtalet. Sedan tror jag inte att de som går på toaletten eller röker jobbar över de minutrarna som det tar. Men Kommunal och arbetsgivaren kan dessutom komma överens om andra regler än vad lagen säger. Hej! 3. Det är skillnad på rast och paus, men de är båda viktiga för en bra arbetsmiljö. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Har man rätt till 5 min rast per timme och kan chefen bestämma när/hur vi ska lägga upp den pausen? Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Rast betyder att man har rätt att lämna arbetsplatsen. I vanliga fall har varje arbetstagare rätt till rast efter max 5 timmars arbete. Vi arbetar vid löpande band och utför väldigt många lyft, både tunga och lätta, under ett pass. Har man rätt till 5 min rast per timme och kan chefen bestämma när/hur vi ska lägga upp den pausen? Det finns ingen regel om hur lång en rast ska vara men enligt praxis minst 30 minuter.

Hur lång rasten ska vara regleras inte i … arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Arbetstidslagen styr arbetstiden och rätten till viloperioder från arbetet.

Rasten räknas inte som arbetstid. Ingen orkar göra samma sak åtta timmar i sträck. Vi arbetar vid löpande band och utför väldigt många lyft, både tunga och lätta, under ett pass. Efter att fem timmar har gått så måste alltså arbetstagaren få möjlighet till rast, om det inte finns någon sådan rätt så bryter arbetsgivaren mot arbetstidslagen. Företrädesvis mitt i ingenstans, typ som ute i skogen, eller i Hallsberg. Det finns ingen regel om hur lång en rast ska vara men enligt praxis minst 30 minuter. Raster räknas inte in i arbetstiden. Rast betyder att man har rätt att lämna arbetsplatsen. Ibland får vi flera timmars rast.

Jag tycker att det borde vara så att man har rätt till 5-10 minuters paus vid ett så hårt arbete om det så bara är på 4 timmar.

Vätskepaus känns nödvändigt. Sammanfattning:

Rätten till rast: Arbetet ska föreläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än 5 timmar i sträck. En kortare rast är ett bra sätt att starta om och återfå koncentrationen, något som också har stöd i forskning. Rast = lunch. Sammantaget finns det således ingen bestämmelse som förbjuder din chef att ge dig en rast på ett 4-timmarspass. Unionen anser att rasten bör vara omkring 60 minuter. Sammanfattning: en arbetstagare får inte arbeta mer än fem timmar utan rast inom ramen för dennes schema (15 § tredje stycket ATL).

Vi har rast när vi får rast, om vi får rast. Hej! I vanliga fall har varje arbetstagare rätt till rast efter max 5 timmars arbete. ATL 15 § tredje stycket.