Behovet av återhämtning och vila liksom möjligheten att själv kunna påverka sin arbetsdag utifrån sin livssituation är en viktig arbetsmiljöfråga. Bestämmelser om arbetstidsförkortning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. På Trä- och Möbelföretagens webbplats, tmf.se, använder vi s k cookies och Facebookpixel. Sveriges Byggindustrier förlängs 2020-04-01 – 2020-10-31. Sveriges Veterinärförbund/Unionen: Djursjukhus Djurkliniker Veterinärkliniker Djurparker Mom. 1 Avtalet gäller med nedan och i mom. Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. Arbetstid, flextid, förtroendetid, övertid. I februari påbörjades avtalsförhandlingarna genom att Unionen tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Ledarna på området växlade avtalskrav med vår motpart Byggföretagen. Här hittar du ditt kollektivavtal. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som … Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän i det privata arbetslivet och ett av de största fackförbunden på Public service-bolagen. Att flytta fram avtalsförhandlingarna och prolongera avtalen är det mest ansvarsfulla att göra med tanke på det ostabila och svåra läge Sverige och världen befinner sig i just nu. Sveriges Byggindustrier och samtliga tre tjänstemannaförbund, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett treårigt kollektivavtal som gäller fram 2020. Att flytta fram avtalsförhandlingarna och prolongera avtalen är det mest ansvarsfulla att göra med tanke på det ostabila och svåra läge Sverige och världen befinner sig i just nu. Hitta ett kollektivavtal. Avtal du omfattas av Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020" och även Unionens tolkningar till allmänna villkorsavtalet. I det långa loppen tjänar både arbetstagare och arbetsgivare på att det finns klara regler, säger Margareta Holmberg, förbundsjurist på Unionen. Unionens arbete med jämställdhet och mångfald är omfattande och sker på flera olika nivåer. Ett exem­pel på en fråga som Unionen tidigare drivit igenom i kollektivavtalen är frågan om föräldralön , det vill säga de extra pengar du som är föräldraledig får via kollektivavtalet. Unionen fackförbund värnar individens rätt att definiera sig själv och att blirespekterad för den han, hen eller hon är. När arbetstidsförkortning tillämpas på en arbetsplats så har de anställda rätt till betald ledighet, kompensation i pengar eller kompensation i pensionspremieavsättning i den mån arbetstidsförkortningen tjänats in. Avtalet Byggföretagen fd. Syftet med Arbetstidskonto är att kunna förkorta årsarbetstiden – betald ledig tid förkorta livsarbetstiden – pensionspremie. 2 Sveriges Veterinärförbund (SVF) samt SLA och Unionen. Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870. -tjänstemän i vilkas tjänsteåligganden ingår att företräda företaget i för-hållande till tjänstemännen i frågor rörande dessas arbetsvillkor. om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän mellan SVEMEK, Unionen, Ledarna samt Sveriges Ingenjörer m fl. Det finns flera lokala avtal, det vill säga på företagsnivå, om kortare arbetstid. Får du jobba hemifrån? serade tjänstemän eller tjänstemän som är med i annan organisation än något av de förbund som har träffat avtalet, även för så kalladedet vill säga utan-förstående tjänstemän.