Din anställning kan avslutas av olika anledningar och för dem gäller olika regler. Ja. Läs mer. Detsamma gäller om du är tjänstledig, föräldraledig, har semester eller liknade. Och det är såklart en viktig fråga som aktualiseras när man står i begrepp att byta jobb. Jag kommer att få ett månatligt avgångsvederlag under 12 månader efter min arbetsbefriade uppsägningstid. Det är ingen skillnad om du är i tjänst eller sjukskriven.

Om inget annat anges i avtalet, så har arbetstagaren alltid en månads uppsägningstid. Om du känner att du orkar arbeta med full kraft kan du själv avbryta sjukskrivningen och återgå i tjänst. Om frågan skulle handla om en uppsägning av en tidsbegränsad anställning med en uppsägningstid på två veckor gäller samma resonemang, dvs det är samma dag i veckan som uppsägningen sker som sedan är sista anställningsdagen i den vecka uppsägningstiden löper ut. Därav frågan om man har rätt att sjukskriva sig under uppsägningstiden. Som saklig grund räknas arbetsbrist eller personliga skäl. Det är en av de vanligaste frågorna som kommer in till vår fackliga rådgivning. Hej! Vid tillämpning av denna paragraf skall sjukdomsfall, som inträffar under tid för vilken sjukpenning utgives eller inom nittio dagar efter den sista dag för vilken sjukpenning utgivits, räknas såsom samma sjukdomsfall som det ti- digare fallet. Henrik Cronier: Pågående sjukskrivning är inget hinder för uppsägning. Jag har blivit sjukskriven under min uppsägningstid och kommer att vara fortsatt sjukskriven under ca 6 veckor efter det att min uppsägningstid är avslutad. I exemplet är därför sista anställningsdag den 16 oktober 2018. Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd. Om arbetstagaren i fallet ovan har en veckas redan beviljad semester insprängd i uppsägningstiden, blir det då någon påverkan på svaret ovan eller är beviljad semester att betrakta som uppsägningstid? En uppsägning från anställd som lämnas in 2016-06-16 med en månads uppsägningstid, ger det sista arbetsdag 2016-07-15 eller 2016-07-16? Sjukskrivning under uppsägningstid? Uppsägningstid vid tillsvidareanställning. ... Har en bekant som känner att denne inte klarar av att vara kvar på sitt arbete av olika skäl och känner sig deprimerad. Hur lång uppsägningstid har jag om jag säger upp mig själv? Uppsägningstiden regleras i LAS, om inte kollektivavtal tillämpas på arbetsplatsen. 14. Uppsägningstid baseras på ålder om anställning började innan den 1 januari 1997. Kan jag avbryta en sjukskrivning? Kan jag som långtidssjukskriven drabbas av uppsägning eller är jag skyddad så länge jag är sjukskriven.