In April, a critic of the government and Empire's "NGO" activists was arrested for "inciting hatred" by posting a list of "foreign agents" in Serbia. Of Quislings and Censorship An old Serbian folk tale tells of a peasant who served a Turkish judge (qadi) as a cowherd. On 9 April 1940, with the German invasion of Norway in progress, he seized power in a Nazi-backed coup d'état. Vidkun Quisling var en norsk politiker for Nasjonal Samling (NS) og offiser. Da regjering og storting flyktet fra Oslo 9. april 1940, begikk Qusling og hans menn statskupp. Hjernen bak Norges fremtid? Vidkun Quislings Tale 9 April 1940 - Vidkun Quisling's tale på radion til alle Nordmenn 9 April 1940. Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Vidkun Quislings radiotale 9. april 1940. In the novel Hyperion by Dan Simmons, the Consul refers to himself as a quisling when telling his tale to the group of pilgrims. Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (Norwegian: [ˈʋɪdkʉn ˈkʋɪʃlɪŋ]; 18 July 1887 – 24 October 1945) was a Norwegian politician. Han styrte Norge som ministerpresident da landet var okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Vidkun "Landsforræder" Radiotalen Et vanlig syn hjemme i Norge... Vidkun Quislings radiotale Under krigen besøkte han aldri Namsos. Nyeste artikler . Mellom 20. august og 10. september 1945 pågikk forhandlingene i landssviksaken mot Vidkun Quisling ved Eidsivating lagmannsrett i Oslo. Forskere gir bort oppskrift på antistofftest laboratorier kan gjøre selv. Søk på internett eller bruk faglitteratur på biblioteket for å finne ut mer om bakgrunnen for Quislings … Quislings radiotale 9. april 1940. Vidkun Quislings radiotale 9. april 1940 var talen der Nasjonal Samlings fører Vidkun Quisling annonserte sitt statskupp i forbindelse med det tyske angrepet på Norge under andre verdenskrig. 4.7 Quislings framstilling ... 6.2 Quislings tale i Colosseum ... til 9. april 1940 i perioden fra 2. verdenskrigs utbrudd og til 9. april 1941? Om kvelden 9. april holdt Vidkun Quisling en radiotale til det norske folk der han proklamerte at han ville danne en nasjonal regjering og avsette Nygaardsvolds regjering. Etter krigen ble han henrettet for landssvik.Quisling ble major i 1928 og var forsvarsminister i Bondepartiregjeringen i årene 1931–1933. Oppgave. Han overtok som nasjonens leder i tett samarbeid med de tyske okkupantene. Her presenterer han seg selv som den nye statsminister og sin nye regjering, noe som de fleste nordmenn så på som landsforæderi. I de kaotiske forholdene dagen da krigen kom til Norge, så Quisling sjansen til å gripe makten etter at konge og regjering hadde forlatt hovedstaden. Etter krigen ble han tiltalt for landsforræderi, og Vidkun Quisling ble skutt på Akershus festning 24. otkober 1945. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden . Vidkun Quislings tale 9 april 1940 Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. I 1933 grunnla han partiet Nasjonal Samling og var siden partiets «fører». Ett av anklagepunktene omhandlet den tidligere NS-førerens medvirkning i den antisemittiske politikken som resulterte i deportasjonen av totalt 773 jøder fra Norge. In the series Vampire Earth by E. E. Knight, quislings are humans who work for the occupying vampire overlords, helping them to maintain their police state and harvest others. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int.