SKL Kommentus. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2018-12. Reg. Bolaget skall inom Olofströms kommun förvärva, äga, sälja och förvalta fastigheter samt uppföra bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar jämte därmed förenlig verksamhet. Här bor ungefär 13 000 personer. Olofströms Näringsliv AB (ONAB) är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att utveckla och stärka näringslivet i Olofströms kommun. Olofströms kommun Box 302, 293 24 Olofström 0454-930 00. OLOFSTRÖMS KRAFT AB ingår i en koncern med 9 bolag. Olofströms Kommun - Himmelsberget Kommundledningsförvaltning har 57 andra verksamheter i Sverige. Privatpersoner på Ymervägen (22 st). Detta är Olofströms kommuns webb-plats. Gatuadress (antal personer) En gata kan gå igenom flera postnummer. Bolaget skall bedriva förvaltning och uthyrning av fast och lös egendom samt bedriva näringslivsbefrämjande konsult- och utvecklingsverksamhet inom Olofströms kommun jämte därmed förenlig verksamhet. Open e-Platform är en e-tjänsteplattform levererad av Nordic Peak. Ratsit.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för företagen att utvecklas och därmed förutsättningar för att fler arbeten skapas i kommunen. Olofströms kommun. Olofström - 293 41. … Olofströms Näringsliv AB (ONAB) är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att utveckla och stärka näringslivet i Olofströms kommun. Bolaget skall inom Olofströms kommun förvärva, äga, sälja och förvalta fastigheter samt uppföra bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar jämte därmed förenlig verksamhet. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för företagen att utvecklas och därmed förutsättningar för att fler arbeten skapas i kommunen. Kommunen har också hand om bibliotek och fritid. Logga in som medborgare med e-legitimation. Den här webb-platsen är lättläst. Det är 85,3 % av aktiebolagen i Olofströms kommun som har högre vinst per anställd än Olofströms Tobakshus AB, motsvarande siffra för Sverige är 82,7 %. Detta kodverk ägs och förvaltas av Inera AB. I Olofströms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 394 aktiebolag. Corporate No. OLOFSTRÖMS KRAFT AB ingår i en koncern med 9 bolag. Organisation/myndighet Vinstmarginalen för Olofströms Tobakshus AB ligger på -3,3 % och placerar bolaget på plats 318 324 i Sverige av 612 772 aktiebolag och i kommunen på plats 223 av 394 aktiebolag. Fläderbärsvägen. Moderbolag är Holje Holding AB och koncernmoderbolag är Olofströms Kommun. Organisationsnummer landsting/kommun Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 1.0 2018-06-04 Första godkänd version Kodverket anger vilket organisationsnummer ett landsting/region eller en kommun har. Det är bara den del av gatan som är inom förvalt postnummer som kommer med nedan. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som - till den del detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Olofströms Kommun - Himmelsberget Kommundledningsförvaltning har verksamhet på Östra Storgatan 5, Olofström. Motivering Underskrift (för kommunen) Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc) Company (sole proprietorship, limited company, partnership etc.) Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 202 KSEK vilket är 29,5 % under Sverigesnittet. Open e-Platform är en e-tjänsteplattform levererad av Nordic Peak. OLOFSTRÖMS KOMMUN, Box 302, 293 24 OLOFSTRÖM. På olofstrom.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.