Inom kort inleder Trafikverket arbetet med att bygga en ny bro över Kalix älv. Den nya bron möjliggör tyngre transporter och kommer … Ny bro över Kalix älv – byggstart till sommaren.

Senast ändrad: 2019-06-11; Läs mer; Inrikesministern besökte Kalix NCC bygger på uppdrag av Trafikverket en ny bro över Kalix älv på väg E4. Det omfattar byggande av ny bro på E4 över Kalix älv i Kalix. En ny bro över Kalix älv i Kalix ska byggas för att klara lastbilar upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. 31 januari 2020. Bron ska få den högsta bärigheten och kunna ta 74 ton tunga fordon, vilket främjar miljön och gynnar näringslivet. Trafikverket planerar för att bygga en ny bro i närheten av befintlig bro för att klara högre fordonsvikter. Ny vägbro över Kalix älv den 5 juni 2019 11:39 | Av Morgan Andersson | Tipsa redaktionen I sommar inleds byggandet av en ny bro över Kalix älv i Kalix. Den 320 meter långa bron dimensioneras för att klara lastbilar upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Det innebär att du som går och cyklar i området kommer att behöva ta andra vägar. Nu ska en ny bro byggas över Kalix älv – för mångmiljonbelopp. Kalixbron kan öppna – en vecka tidigare än väntat. Det innebär att du som går och cyklar i området kommer att behöva ta andra vägar. Samtidigt byggs en ny bro nedströms från den gamla.

Det omfattar byggande av ny bro på E4 över Kalix älv i Kalix.

Bro över Kalix älv, Kalix. Utdrag från kommunastämmoprotokoll i Nederkalix daterat 8 november 1886, angående bygge av bro över Kalix älv Den nya bron öppnar för tyngre transporter och ordervärdet uppgår till cirka 220 MSEK. Trafikverket beslutade därför att omedelbart stänga bron från 30 januari. "Medan man bygger ny bro så kommer den gamla bron att vara i trafik.
NCC har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga en ny bro över Kalix älv på väg E4. E4 är en viktig transportled mot Finland i norr och mot E10 och Norge i väst. Utdrag från kommunalstämmoprotokoll i Nederkalix den 23 augusti 1884, angående bygge av bro över Kalix älv Länsstyrelsen skrev i sitt yttrande 2015-05-25, att ett vägreservat i direkt anslutning till den medeltida kyrkomiljön riskerar förutom en Projektet är beläget i Kalix kommun i Norrbottens län. Under en dykning vid bron över Kalix älv längs E4, upptäcktes förändringar i älvbotten som kan ha påverkat ett brostöd på den befintliga bron. På måndagen, den 10 juni, tog Trafikverkets regionala direktör, Helena Eriksson och Kalix kommuns kommunalråd, Tommy Nilsson det första spadtaget för den nya bron över Kalix älv. Nyheten är publicerad 30 … Bild: Trafikverket. NCC bygger ny bro över Kalix älv på E4:an. Återställningar av fibergrävningar pågår inne i Kalix samhälle. Bygget startade sommaren 2019. Vägen är av riksintresse för kommunikationer och ingår i det transeuropeiska vägnätet (TEN-T vägnätet). E4 är en viktig transportled mot Finland i norr och mot E10 och Norge i väst. Den nya bron möjliggör tyngre transporter och …

– Säkerheten går alltid först och dä NCC har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga en ny bro över Kalix älv på väg E4. Bygget beräknas komma igång under nästa år.

Så här påverkas trafiken på den östra sidan om bron över Kalix älv. Den nya bron möjliggör tyngre transporter och … Kalix kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som syftar till att markreservat för en ny E4-bro över Kalix älv skapas. Projektet är beläget i Kalix kommun i Norrbottens län. 5 juni 2019. Vägen är av riksintresse för kommunikationer och ingår i det transeuropeiska vägnätet (TEN … 2017-10-19-Återställningar av fibergrävningar pågår inne i Kalix samhälle. Ska rivas och ersättas av ny bro. Inom kort inleder Trafikverket arbetet med att bygga en ny bro över Kalix älv.