Ersättningen motsvarar avdragsgilla utgifter i tjänsten. Skatteverket har fått uppgifterna från din uppdragsgivare. Information om kostnadsersättning vid sidan av lön. föräldrabalken (FB) 2.1.1. Om huvudmannen har små marginaler 2.1. 7 § FB Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande (12 kap. Detta kan ibland innebära att du får påminna dina anställda vilket kan vara frustrerande. Var ute i god tid! God man och förvaltare enligt 11 kap. Kontakta Skatteverket för mer information. 16 § FB). Det kan även finnas avdrag du har rätt att göra, som inte redan är ifyllt i din deklaration. När din huvudman ersätter dig för sådana kostnader räknas det inte som lön utan som kostnadsersättning. Arvode för god man och förvaltare I samtliga ställföreträdares uppdrag ingår att ha kontakter med överförmyndaren, upprätta förteckning, årsräkningar, sluträkning och deklaration för huvudmannen. 4 § och förvaltare enligt 11 kap. Föräldrar som är förmyndare till sina barn har normalt inte rätt till arvode. Så påverkas din deklaration när du är familjehem. Även om det är lätt att godkänna sin deklaration precis som den är, så finns det ändå en del du kan behöva kontrollera och i vissa fall också komplettera genom att fylla i en bilaga. Arvode till god man och förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § föräldrabalken). Skatt på arvode och arbetsgivaravgifter ska du betala från ett konto i huvudmannens namn, till huvudmannens skattekonto. När du får din deklaration är den ifylld med både summan för arvode och omkostnadsersättning, se punkt 1.1 och 1.2 nedan. Så ta … Det är emellertid av stor vikt … Som arbetsgivare måste du godkänna reseräkningen innan den lämnas vidare till löneavdelningen och avdragen kan göras. God man enligt 11 kap. Enda undantaget är ersättning under 1 000 kr per år som du istället tar upp i din egen deklaration. Vidare ska en skriftlig redogörelse för uppdraget lämnas … Som god man eller förmyndare kan du ha utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. Du kan till exempel ha utgifter för porto, telefon eller kortare resor. Om utbetald ersättning i princip motsvarar utgifter i tjänsten som är avdragsgilla för den anställda, under "Övriga utgifter" under inkomst av tjänst, behöver arbetsgivaren inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter. Om den inte räknas som en omkostnadsersättning kan du inte göra avdrag för den extra ersättningen.