Regeringen inför krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten för vissa delar av det befintliga flerbostadsbeståndet från 2021 … I våras beslutade regeringen att det inte blir krav på individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter. Trots det har endast en procent av lägenheterna någon form av individuell mätning av värme eller vatten.

– Att införa krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten hade varit dåligt av flera skäl. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten. Bakgrunden är att EU-kommissionen haft synpunkter på hur Sverige implementerat EU:s Energieffektiviseringsdirektiv, EED, vad gäller IMD av värme och tappvarmvatten. Många fastighetsägare ser stora fördelar med individuell mätning. – Men det blir mer administration för våra medlemmar, konstaterar Karl Törnmarck på Sveriges Allmännytta. Sveriges Allmännytta agerade kraftfullt mot förslaget på IMD av värme eftersom det skulle tvinga fram olönsamma investeringar, öka energianvändningen och … Regeringen beslutade på torsdagen om skärpta krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus.

Det är dyrt och krångligt och ger ingen bevisad minskning av energianvändningen eftersom de boende har liten möjlighet att påverka i hus med centralstyrd uppvärmning och ventilation. Bakgrunden är att EU-kommissionen haft synpunkter på hur Sverige implementerat EU:s Energieffektiviseringsdirektiv, EED, vad gäller IMD av värme och tappvarmvatten. Men kravet på att installera IMD värme träder inte i kraft förrän den 1 juli 2021 och det … Regeringen inför krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten för vissa delar av det befintliga flerbostadsbeståndet från 2021 … Enskilde utredaren Tomas Bruce ska presentera det slutgiltiga förslaget den sista oktober. ciepła woda (np.

Men kravet på att installera IMD värme träder inte i kraft förrän den 1 juli 2021 och det finns flera möjligheter till undantag från kraven. Sveriges Allmännytta agerade kraftfullt mot förslaget på IMD av värme eftersom det skulle tvinga fram olönsamma investeringar, öka energianvändningen och … Nya krav på installation av IMD av värme i befintliga flerbostadshus föreslås gälla hus med energiprestanda uttryckt som primärenergital över 200 kWh/m² och år. Regeringen har efter kritik från EU-kommissionen beslutat om nya regler kring IMD för värme och varmvatten. Reglerna införs redan nu, men först 1 juli 2021 gäller krav på individuell mätning och debitering av värme i vissa befintliga bostadsfastigheter. Nu inför regeringen krav på individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus efter påtryckningar från EU-kommissionen. Endast tillämpligt om det finns en lönsam efterfrågan på varmvatten. Sveriges Allmännytta framhåller dock att endast en liten del av beståndet omfattas – och att det finns flera möjligheter till undantag. Krav på mätning av varmvatten och el ska också, enligt Mikael Gustafsson, ställas på ombyggnation av befintliga byggnader. 6 november 2019 Nya IMD-krav införs 2021 – så berörs fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Johnny Kellner, miljöchef på Veidekke, har sett det som en tidsfråga innan individuell mätning blir obligatoriskt.

Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten. ... Varmvatten (till exempel installation av nya anordningar, direkt och effektiv användning vid uppvärmning av utrymmen, […] i tvättmaskiner.