KSV – Konstnärsgruppen sydväst, är en ideell förening av och för konstnärer bosatta och verksamma i sydvästra Skåne. Föreningen bildades 1996.