According to Hervarar saga he was preceded by his father Anund Uppsale and uncle Björn at Hauge and he was succeeded by Björn (III) Eriksson (the father of Eric … 19 april 1632 Karl IX och Gustav II Adolf blev Sveriges regenter 1599 respektive 1611 . Samtida med furst Mieszko i Polen regerade i Sverige kung Erik Emundsson Segersäll, Svea Rikes första kung, som man säkert vet är historisk och inte bara en sagofigur. Erik Segersäll var en svensk kung som föddes år 929/930 eller 945 i Uppsala som son till Björn IV den Gamle Eriksson som i sin tur var son till den legendariska sveakungen Erik Emundsson. Inför hotet av ett bondeuppror sålde en av dessa större delen av Skåne samt Blekinge till den svenske kungen Magnus Eriksson 1332. Adam of Bremen records that "rex Sueonum Hericus" invaded Denmark and expelled King Svend[24]. Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus; på dansk nogle gange stavet som Carl XVI Gustav) (født 30. april 1946) er Sveriges konge.Han blev konge ved farfaderen Kong Gustav 6.Adolfs død den 15. september 1973.. Carl XVI Gustav tilhører fyrstehuset Bernadotte.Han er søn af Arveprins Gustav Adolf af Sverige og Prinsesse Sibylla af Sachsen-Coburg og Gotha. En av deras åtgärder som kungar kan ha varit grundandet av Sigtuna eftersom de arkeologiska fynden tyder på att detta skedde på 970-talet enligt en fastställd stadsplan. Erik XIV, född 13 december 1533 på Tre Kronor, död 26 februari 1577 på Örbyhus slott, var Sveriges kung mellan 1560 och 1568. ... Erik Segersäll, kung 970-995. Danmarks kung Valdemar Atterdag tvingades sedan att acceptera att Skåneland inte längre var en del av Danmark i ett fördrag 1343. Även om det har… Erik Eriksson , sommetider uegentligt kaldt Erik XI [a ] senere også kaldet Erik læhån og halte , var konge af Sverige .Han blev født i 1216 og døde 2 februar 1250 .Erik var svensk konge som umyndige år 1222-1229, og så i en anden periode fra 1234 frem til sin død. For queens consort of Sweden, see List of Swedish consorts. De resterande delarna av Skåne och Halland köptes av Sverige 1341. This is a list of Swedish monarchs, that is, the Kings and ruling Queens of Sweden, including regents and viceroys of the Kalmar Union, up to the present time. Han regerade från år 970 tills sin död 995. Kung Erik av Danmark, Norge och Sverige, kallad Erik av Pommern. Han tros ha valts till kung 985, efter att fadern dött kort efter hemkomsten från ett gränsdragningsmöte på Danaholmen. Även om det har… Erik Segersäll blev troligen kung omkring 970 och hade ett tag sin bror Olof som medregent. Erik av Pommern (uegentligt Erik XIII), født i 1382 i Rügenwalde , død der 24 september [1 ] 1459 , var 1396-1439 (med to afbrud) konge af Sverige, som Erik III konge af Norge 1389-1442 samt som Erik VII konge af Danmark 1396-1439. Erik Segersäll. Samtida med furst Mieszko i Polen regerade i Sverige kung Erik Emundsson Segersäll, Svea Rikes första kung, som man säkert vet är historisk och inte bara en sagofigur. Married to Erik VII Segersäll, born - Sverige, deceased about 995 - Uppsala, Uppland, Kung av Sverige (Parents : Björn Eriksson ca 867-ca 950 & Ingeborg x †ca 932) with. Erik och Erik, två tronpretendenter c. 1067, som stred med varandra; Erik den helige, kung 1156-1160. The Swedish encyclopedia Nordisk familjebok identifies him with the legendary Swedish king Erik Weatherhat. Erik Knutsson, oegentligt även kallad Erik X (under 1200-talet kallades han Erik II), [1] födelseår okänt, död 10 april 1216 i hastig feber på Näs borg på Visingsö, var kung av Sverige 1208-1216. Han var den eneste kendte søn af kong Erik Knutsson og blev født efter faderens død. Vem som var Erik Segersälls mor är okänt. Erik XIV av Sverige. Erik Segersäll var en svensk kung som föddes år 929/930 eller 945 i Uppsala som son till Björn IV den Gamle Eriksson som i sin tur var son till den legendariska sveakungen Erik Emundsson. Han tros ha valts till kung 985, efter att fadern dött kort efter hemkomsten från ett gränsdragningsmöte på Danaholmen.