Trots detta har två av tre småföretagare stora luckor i sitt försäkringskydd för sådana händelser. Vid sjukdom och arbetsskada. För vissa yrkesgrupper är det möjligt att teckna en kompletterande sjukförsäkring som fungerar som en särskild inkomstförsäkring vid sjukdom. Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.
Om du skulle ha oturen att bli sjuk inför eller under din semester, har du enligt semesterlagen rätt att avbryta din semester. Bifoga alltid en kopia av det läkarintyg som du har skickat till Försäkringskassan. - om arbetsgivaren betalar sjuklön längre än 14 dagar får du … Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet upp till en inkomst på … Här kan du göra en anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreder vi din rätt till ersättning. Du som har sjukpenning från Försäkringskassan kan få dagsersättning från oss. SULF:s inkomstförsäkring kräver medlemskap i både SULF och Akademikernas a-kassa. Slutligen kan du också välja att utöka tre av dina försäkringar genom att köpa till extra skydd. Trots detta har två av tre småföretagare stora luckor i sitt försäkringskydd för sådana händelser. Inkomstförsäkring vid sjukdom. Inkomstförsäkring En förstklassig inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap. När du anmäler till sjukförsäkringen (AGS) eller arbetsskadeförsäkringen (TFA) anmäler du samtidigt till Premiebefrielseförsäkring. Vid beräkning av antal dagar lägger man ihop sjukperioder som inträffar inom fem dagar från den föregående sjukperioden. Du ska ha varit medlem i SULF i minst 12 månader vid den tidpunkt du blir arbetslös. Om du kommer direkt från ett annat fackförbund som också har en obligatorisk inkomstförsäkring så får den tiden som du varit med där räknas in de 12 månaderna. Du måste själv söka ersättning Om du är sjuk mer än två veckor (14 dagar) ska du själv göra sjukanmälan till AFA Försäkring. En inkomstförsäkring vid sjukdom kallas för sjukförsäkring. Se diagnoser här.
Vid föräldraledighet och graviditet När du ansöker om föräldrapenningtillägg (FPT) ansöker du automatiskt om premiebefrielse. Ersättning vid sjukskrivning kommunal Sjukskrivning Kommunal . För att ta reda på om du bör teckna en sjukförsäkring behöver du känna till vilka försäkringar du omfattas av och få koll på hur mycket pengar du kan få om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Dessa ser du till höger i tabellen.

skyddstid och får ersättning vid sjukdom från Försäkringskassan, förbrukar inte dagar med efterskydd. Sjukdom i samband med semester.