Jord och nolla sitter bara ihop på en enda punkt. Då kan man köra utan nolla ja,. Kan man koppla jorden på nollan , fick det tipset av någon. nollan och jorden är inte alltid i hop kopplade i centralen det beror helt på om man har ett 4 ledar system eller ett 5 ledar system i centralen och om du har en jordfels brytare så kan du inte koppla i hop jord och nolla för då slår jord felsbrytaren ifrån. Han kommer bara dra upp faserna och nollan till min central och sedan dela av nolla och jord där.. verkar vettigt eller? Se till så att fukt inte kommer i kontakt med strömförande delar. Att sen säga att det inte någon praktisk betydelse att dom är ihopkopplade igen tycker jag är fel. Om nolla och skydsjord är sammankopplade någon annan stans än i . Och har du som det ser ut en jordad kabel, som är ofärgad original gammal, får du inte blanda med en normal jordad gulgrön kabel. Däremot känner få till att det kan vara viktigt hur stickproppen sätts in i vägguttaget. Om jordfelsbrytare finns bryter den om nolla och jord kopplas. 2007-11-29: Det talas mycket om att spara el, till exempel genom att stänga av teven med strömbrytaren. Jorden ska bara finnas där för att leda bort ström när något går sönder. Således kommer JFB att lösa ut om någon av trådarna tar mot jord. Hur ser man skillnad på nolla och fas? Ett vägguttag i Sverige har en fas och en nolla, ibland även jord, kopplar man in en sladd så kan man få en lampa att lysa genom att sätta den på änden av sladden. Om LED-dioden/dioderna går sönder måste hela armaturen bytas. Varför är nollan ofarlig när man snackar om växelström, medans fasen är. Del 3: Afrika och jordbruket i mänsklighetens vagga by demonproducent from desktop or your mobile device VAR FÖRSIKTIG! I så fall kan ju en lokal elektriker reda ut detta på fem minuter. Nu är jag inte behörig elektriker, och detta gäller tydligen inte i en villa så det kan tänkas att den kunskap jag tror mig ha i ämnet inte är relevant i detta fall. Bor i Tyskland, så det har kanske någonting med deras grundlighet att göra. I Android finner du den uppe till höger. hade en elektriker hemma för ca 2 år sedan och han drog ut en kulo från centralen sen till en disk maskin. Färgmärkningarna på fasledarna (och neutralledaren också förr). 8. Jord och nolla är sammankopplad före elcentralen . När jag hade skruvat ur säkringen för rummet och sedan skruvat ur uttaget ser jag att färgvalen på de två kablarna är "brunsvart" och gul. Jord och nolla har olika funktion. Antingen kolla på hur det var kopplat innan eller mät. Kan detta vara rätt? Stäng av strömmen, ta ut säkringen på elcentralen eller ställ automatsäkringen till läge “AV”, innan installationsarbetet påbörjas. Vad vi talar om är alltså fas, nolla och jord. Nollan leder ström. I en gammal proppcentral får alltså båda faserna som delar nolla och jord inte komma från samma rad, och i en modern central så får inte båda komma från samma 1/1, 2/2 eller 3/3 (om man numrerar 1-2-3-1-2-3-1-2-3).