Tanken är att den hemlika miljön ska vara en realistisk omgivning för att utvärdera nya prylar. Du kan få olika typer av stöd om du har en funktionsnedsättning. Du kan behöva kognitivt stödjande hjälpmedel om du har svårt med sådant som handlar om minne och koncentration. (Social- och hälsovårdsministeriet 2008, s. 30). Det kan till exempel bero på att det blir svårare att upptäcka branden i tid och att hantera den. Vi har hjälpmedel för äldre och hjälpmedel för unga människor med nedsatt funktion. Här kan du läsa om olika tolktjänster och om hur du kan söka bidrag för att till exempel anpassa din bil eller bostad. Stöd och anpassningar i vardagen. Äldre & anhöriga Bättre teknik för äldre och anhöriga. för äldre är de nationella målen för år 2012 att 91-92 procent av alla personer som fyllt 75 år bor hemma självständigt eller med hjälp av ändamålsenliga vård- och omsorgstjänster. Vi har listat en lång rad projekt som visar hur vardagen kan bli bättre och tryggare för våra allt fler äldre. Som exempel på det senare tar Lindsey Mosby en nyutvecklad spektrometer för mat, kallad Tellspec, som talar om vilka ämnen som maträtten innehåller, om den har något som kan ge allergiska reaktioner och … Projektet finansieras av EU, som under de fyra kommande åren satsar sammanlagt 80 miljoner kronor på utvecklingen av kompletta system av robottjänster för äldre. Brandskydd för äldre Risken att drabbas av brand eller omkomma i brand ökar med åldern. Hos Hjälpia kan du hitta hjälpmedel för alla som gör din vardag lite … För att en person med funktionsnedsättning själv eller med hjälp av någon annan ska kunna tillgodose sina grundläggande personliga behov och klara dagliga aktiviteter kan han eller hon få individuellt förskrivna hjälpmedel. Tekniskt hjälpmedel för glädje och förbättring av livskvaliteten för personer med speciella behov, deras släktingar och vårdgivare. Vi tror att man måste utveckla tekniken i en realistisk miljö som är … Tekniska hjälpmedel Bild: Asus, ... Johnstons bedömning är att tekniska lösningar för äldre har stor potential men att fokus hittills har legat mer på yngre åldersgrupper. I de här lägenheterna får försökspersoner testa kommunikationsteknik och hjälpmedel. Nytt EU-projekt om robottjänster för äldre Robot-Era är det senaste tillskottet till universitetets forskning om tekniska hjälpmedel för äldre personer. Smarta produkter och enkla hjälpmedel kan vara till stor hjälp både för anhöriga och äldre. Bostadsanpassning kan underlätta i miljön för den hjälpbehövande och för anhöriga. Här hittar du produkter som kalender-klockan Dintido, demensradio och musikspelare, lätt att använda och utvecklats speciellt för personer med demens. Här kan du läsa om hjälpmedel för bland annat syn, hörsel, rörelse och kognition. Hjälpmedel för kognitivt stöd och hjälpmedel för kommunikation är två olika hjälpmedelsgrupper. Lika viktigt är nya arbetssätt och stöd till anhöriga. Just nu kommer många nya olika tekniska hjälpmedel som kan vara ett stöd för äldre … EU satsar 29 miljoner på tekniska hjälpmedel för äldre En tryggare och friskare ålderdom är målet för projektet Giraff+ som nu får 29 miljoner kronor av EU för att utveckla avancerade tekniska hjälpmedel för äldre. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till oss eller beställa det du behvöer här i vår hjälpmedelsbutik på nätet. Välj mellan smidiga rollatorer för inomhus, käppar, käpphållare, käpp med belysning, käppstöd, paraplykäpp, isbrodd till käpp, gåstol, hopfällbar krycka, gåstavar, permobiler och scootrar. En del hjälpmedel är kostnadsfria, andra inte. Du kan behöva hjälpmedel från den ena eller båda grupperna, beroende på vilka behov du har. hjÄlpmedel fÖr gÅng- och promenader I vårt sortiment av gånghjälpmedel och rollatorer finns många hjälpande produkter som hjälper till att underlätta din färd och transport. Hjälpmedel som kan analysera och förklara.