Gotlands merkantila betydelse framgår bland annat av stora fynd av utländska mynt. Bildsidan på ett mynt betecknas som effigies. Fig. Av de stora "myntvågor", som under 800-1000-talen träffade Sverige, stannade en betydande del på Gotland. Bland annat har fler detaljer av skeppskonstruktionen framkommit, men också mynt, djurben, delar av verktyg och en liten ring, med en märklig och svårtydbar inskription. Færeyjar eru klasi 18 eyja í Atlantshafinu á milli Skotlands og Íslands.Þær eru allar í byggð nema tvær, Koltur og Lítla Dímun, en mjög fámennt er á sumum þeirra. Mynt ges i allmänhet ut av en myndighet i en stat. Men kanske mest spektakulärt är ett antal tunnor med hål för tappning – något som kan tyda på att danskt öl har påträffats. Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland Anders Andrén, David Gaimster, Georg Haggrén, Janne Harjula, ANTIIKIN JA KESKIAJAN RAHAT ANTIKA OCH MEDELTIDA MYNT ANCIENT AND MEDIEVAL COINS Greece 1. Nerva, Denarius, Rome A.D. 97 …

Stater, 7,37 Under Erik av Pommern försämrades myntet till ytterlighet, men … I Norge cirkulerade både engelska och tyska mynt under slutet 1300-talet på grund av att man saknade egen myntning. AE 23 SNG Cop 218 1?-1 AE Bruttium. Spain. I Sverige finns för närvarande fyra olika mynt som betalningsmedel, värda en krona, två kronor, fem kronor och tio kronor Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland Anders Andrén, David Gaimster, Georg Haggrén, Janne Harjula, Svenska mynt har präglats sedan Olof Skötkonungs tid, för första gången cirka år 995–1000, och fram till nutid.. 9. Castulo B.C. ANTIIKIN JA KESKIAJAN RAHAT ANTIKA OCH MEDELTIDA MYNT ANCIENT AND MEDIEVAL COINS Rome, Empire 1. Kroton B.C. Lösfynd och hopade fynd av tyska witten från 1300- och 1400-talen i det medeltida Sverige har studerats av Kerstin Odebäck, 2008. Tyska witten blev snart vanligare än engelska mynt (Wennberg 2011). Valdemar II Sejr 1202-1241. Ön i sin helhet var ett handelscentrum, inte bara Visby då myntfynden är spridda över hela ön. Den danska myntningen, ordnad efter hanseatiskt mönster, visade vid denna tid flera olika myntslag. I monarkier betraktas det som ett regale. De mynt som har omskrifter har fördelen att de går att identifiera men i övrigt är det svårt att skilja de olika kungarnas mynt från varandra. Med Albrekt av Mecklenburg infördes präglingen av mynt, som gällde mera än en penning (örtugs-mynt). Ett mynt eller en slant är ett präglat stycke av metall, avsett att användas som betalningsmedel.