Totalt rör det sig om 199 nya lägenheter … Akademiska Hus AB, Luleå, Sweden. Akademiska Hus investerar cirka 180 miljoner kronor för att bygga 199 lägenheter med plats för 266 studenter och forskare mitt på Campus Luleå. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what’s great and not so great in Luleå and beyond. Kontakta: Helena Lennartsson, Byggherrarna Marianne Kallin, Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen . Det pågår diskussioner att även Aula Aurora ska rivas i samband med att universitetets D-hus jämnas med marken. Akademiska Hus investerar cirka 180 miljoner kronor för att bygga 199 lägenheter med plats för 266 studenter och forskare mitt på Campus Luleå. – Polstjärnan är vårt första bostadsprojekt i Luleå och nu är det äntligen igång. A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, Learning Lab och andra flexibla mötesplatser. Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag breddats så att det även medger ägande, byggande och förvaltande av student- och forskarbostäder. ... Akademiska Hus planerar för projekt i Luleå. LULEÅ Luleå Nu kan tiden vara ute för Luleås första riktiga konsertlokal. Oavsett om det blir vi eller annan byggherre så är campusnära studentbostäder en viktig del för att öka ett lärosätes konkurrenskraft. The Helsingkrona area will be ready to move … – I vår gemensamma campusplan lyfter vi och Akademiska Hus fram studentbostäder som en viktig faktor för att vitalisera området. – Fler studentbostäder ligger i linje med Akademiska Hus uppdrag. Akademiska Hus höjer ribban rejält för sitt hållbarhetsarbete genom att besluta om en nollvision för klimatavtrycket. Kontaktperson Helena Lennartsson. Akademiska Hus chef för studentbostäder, Susanne Malmgren, berättar hur vi arbetar med bostäder för studenter och forskare över hela Sverige. Nya bostäder mitt i universitetsområdet underlättar inte bara bostadssituationen för studenter och forskare i Luleå utan ökar också hela områdets attraktivitet, säger Staffan Sarbäck, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet. Med sitt centrala läge kommer bostäderna att utgöra ett campusnära boende som dessutom bidrar till ett attraktivare område med mer liv och ökad trygghet. Stadsbyggnadsnämndens beslut skapar förutsättningar för Akademiska hus projekt. Sign up for Facebook today to discover local businesses near you. Temat för Akademiska Hus årsstämmoseminarium 2016 handlade om studentbostäder, internationalisering och mottagande av studenter och forskare. Akademiska Hus har i nära samarbete med Luleå tekniska universitet identifierat platsen där de nya student- och forskarbostäderna kommer att byggas.