Viruset kan hänga kvar i … All verksamhet ligger nere nu Vi vet inte hur kraftfull Corona-vågen blir. Om förskolor och skolor stängs i Norrtälje kommun kommer barnomsorg endast kunna erbjudas barn vars båda vårdnadshavare har samhällsviktiga yrken. Mat/råvaror Vi ser …

Besök kan göras efter samråd med kansliet över telefon/e-post. I Norrtälje kommun eftersträvar vi politisk samling, och vi Socialdemokrater arbetar intensivt i konstruktiv anda med fokus på att välfärdens verksamheter ska få de bästa förutsättningarna även i … INSTÄLLT! Vår grundhållning är att Friskis&Svettis tar ansvar genom att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och Regeringens beslut.

SBU ang Corona. Det finns saker att glädja sig åt, även om det mesta för närvarande kretsar kring Corona-viruset. Du har inte rätt till bidrag om du inte har några kostnader för boende på annan ort.Anmälan om ändrade förhållanden gör du till kontaktcenter@norrtalje.se eller telefon 0176-71000. Eftersom det cirkulerar frågor kring vårt agerande gällande situationen som uppstått med anledning av Coronaviruset vill vi informera hur vi gör i vår förening.

Hamnbestämmelserna - en påminnelse! Coronavolontärer utses En resurspool med tio coronavolontärer från den kommunala förvaltningen skapas. Information till skolor och vårdnadshavare Norrtälje kommun har under fredagen gått ut med information till samtliga skolor och vårdnadshavare. Följande information finns sedan 2 mars på kommunens hemsida.


Dessvärre måste vi meddela att föreläsningarna med Maria ... Dufva i Hallstavik 11/3 och i Rimbo 12/3 är inställda efter beslut från kommundirektören: ”Folkhälsomyndigheten höjde igår riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög. The Swedish Government about the Covid 19 outbreak/Regeringen.se om utbrottet av Covid 19. Kontakta NNC inför Naturdag så föreslår vi en hållbar lösning. Kanslinytt. Mat, säkerhet & annan info Under våren 2020 är det extra viktigt att vara utomhus mycket för att minska smittspridning av Corona. Mejla till info@norrtaljeenergi eller ring 0176-71800. Det verkar svårt att tro på.
SBU:s generella råd avseende för arbetsdagar och verksamhet inom båtklubb eller båtförbund. Läs mer . Några saker vet vi av allt informationsflödet: Viruset sprids med host- och näsdroppar eller direktkontakt. Information from The Swedish Consumer Agency (Konsumentverket) in English Tell corona in different languages. Äldre med behov och alla föreningar som kan hjälpa till uppmanas anmäla sig!

www.norrtäljehjälper.se eller 0176-71 000 KSON Behöver du mer varaktigt stöd och hjälp kontaktar du mottagningsenheten. ”Och ut får vi i varje fall gå” som en gammal dam med rullator konstaterade när jag mötte henne på … Vi vet inte hur kraftfull Corona-vågen blir. Se nedan! mars 21, 2020 mars 21, 2020 / Om oss, Uncategorized / Corona / Av Kule Palmstierna Det är bara att anpassa sig. Onlinepizza Norrtälje är nu foodora! Hemkörning av mat från restauranger nära dig i Norrtälje ♢ Stor variation av maträtter Säker, snabb och smidig betalning Läs mer .

Läs mer . 0176–71417 bistandsavdelningen@norrtalje.se Varje dag 08.30–12.00 och 13.00–16.00. Det politiska läget präglas just nu starkt av Corona-virusets påverkan på vårt samhälle. Information from Försäkringskassan in English.

NSS kansli har endast telefontider. Vi arbetar aktivt med coronaviruset och kommunicerar i alla tillgängliga kanaler.

Kineserna tror att de har det under kontroll men kan det gälla hela Kina? Vi inventerar våra handläggares, strategers och administratörers kompetenser och erfarenheter för att se vilka tjänstemän som tillfälligt kan gå in och förstärka bemanningen inom skola, vård och omsorg. Under rådande omständigheter med stora förändringar i vårt samhälle och kanske eftersläpande ekonomi som följd, så uppmanar vi dig som eventuellt har svårigheter att betala fakturan på förfallodatum att kontakta oss.

Kommunens invånare följer råden för att minska smittspridningen av coronaviruset i mycket hög grad visar en ny undersökning. About Corona in other languages - 1177. Med anledning av Corona.