Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet Ingångsämne engelska Ingångsämne matematik Kurser inom programmet Ingångsämne religionsvetenskap ... med inriktning mot arbete i gymnasieskolan termin 3. Med en examen från Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Örebro universitet blir du behörig att undervisa både i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i de ämnen som du valt att studera. Som ämneslärare bidrar du till unga människors utveckling – du blir en viktig del i unga människors liv i en period då de börjar formas till vuxna. Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan förbereder för undervisning i två ämnen: Ett förstaämne om 120 högskolepoäng som är den ingång du väljer när du söker till programmet.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 330.0 hp Det finns ett stort behov av ämneslärare.

På Högskolan Väst kan du läsa ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan med engelska, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk som ingångsämne. Läs mer om kakor. Dessutom blir du behörig att undervisa inom den kommunala vuxenutbildningen. Från och med höstterminen 2018 finns ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, ingång bild, i Kalmar. Examen avläggs på avancerad nivå.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot … Det centrala läget innebär att studenterna kommer närmre kommunikationer och kulturinstitutioner. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du får behörighet att undervisa i två ämnen, ditt ingångsämne och ytterligare ett valbart ämne. ... Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Bildlärarutbildningen finns i nybyggda lokaler centralt beläget i hamnen med fantastisk utsikt över Kalmarsund och slottet. Det pågår i flera av de ämnen som har studieort Kalmar.
Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden: Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden. Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia , 300 hp.