Amnesty International arbetar med att påverka makthavare, regeringar och stater för att förhindra att det sker brott mot mänskliga rättigheter, straffa de som kränker mänskliga rättigheter och att skapa lagar som skyddar länders invånare mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi kan utläsa att till exempel Irak, Afghanistan, Pakistan, Iran och Syrien är stora riskzoner för att där bryts det ofta på ett eller annat sätt mot världens viktigaste rättigheter. Sverige har ratificerat de flesta konventioner om mänskliga rättigheter vilket innebär att svenska staten är skyldig att främja och skydda de olika rättigheterna. Det här är vad den allmänna förklaringen bland annat handlar om. Brott mot mänskliga rättigheter begås ofta utan att förövarna ställs till svars. Där krigsförbrytelser kan vara tillfälliga och begås mot enskilda människor är brott mot mänskligheten systematiska övergrepp som omfattar många människor. Brott mot mänskligheten är ett slags mellanting mellan en krigsförbrytelse och ett folkmord. I sin årsrapport tecknar Amnesty en mörk bild över tillståndet för de mänskliga rättigheterna i världen. Allvarliga frågor om rättssäkerheten och skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter i hela Sverige ... och hos de åklagare där överklaganden om brott mot offentlighetsprincipen sker i denna princip (Dennis Töllborg, Pams Plats, s. Brott mot mänskligheten kan begås under både krigs- och fredstid. Efter andra världskriget började många länder samarbeta i Förenta nationerna, FN. Vi kan utläsa att till exempel Irak, Afghanistan, Pakistan, Iran och Syrien är stora riskzoner för att där bryts det ofta på ett eller annat sätt mot världens viktigaste rättigheter. De är tre av de 20 länder där mänskliga rättigheter gått baklänges. Amnesty har dokumenterat grova brott mot de mänskliga rättigheterna i 159 länder år 2017. Här är de 20 värsta exemplen. Exempel på brott: mord, utrotning, förslavning, deportation eller tvångsförflyttning, tortyr, apartheid, våldtäkt, påtvingat havandeskap och annan form av sexuellt brott. 3. Brott mot mänskligheten. Materialet har tidigare varit en del av skolmaterialet ”Slaveri då och nu – Rätten till frihet” som getts ut av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige i samband med ett informationsprojekt om Sveriges roll i det transatlantiska slaveriet och om nutida slaveri. Brottslighet i Sverige avser gärningar eller underlåtelser i Sverige i strid med en lagbestämmelse för vilken det är en påföljd föreskriven.. Den totala anmälningsfrekvensen av brott i Sverige har uppvisat en långsam ökningstakt efter år 1990 (från totalt 14 240 polisanmälningar per 100 000 invånare år … Beslutet kom klockan 15 i dag. Avsikten var att domstolen skulle kunna döma de främst ansvariga för brott mot den humanitära rätten samt för brott mot viss nationell rätt begångna i Sierra Leone sedan den 30 november 1996. Den totala anmälningsfrekvensen av brott i Sverige har uppvisat en långsam ökningstakt efter år 1990 (från totalt 14 240 polisanmälningar per 100 … På kartan nedan får vi utförliga fakta över vilka länder i världen där det löper störst risk för att det bryts mot de mänskliga rättigheterna. 3. Brott mot andra mänskliga rättigheter sker också, och till och med i i-länder som Sverige som har en väldigt hög välfärd jämfört med övriga europeiska länder. Läs … Text: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige. På kartan nedan får vi utförliga fakta över vilka länder i världen där det löper störst risk för att det bryts mot de mänskliga rättigheterna.