Även hemtjänstpersonal och personal som arbetar inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan hjälpa till med sjukvård och träning i hemmet. Vilka medarbetare ska testas? I dessa fall blir även hemtjänsten involverad i din sjukvård. Personal med lättare symptom men som i övrigt känner sig friska och som i vanliga fall skulle gått till jobbet. Sen är det ju också så att det till 99 % handlar om gamla och sjuka människor varav en stor majoritet inte vill bli inskickade till sjukhus och då låter man dem vara kvar om vi klarar av att lindra deras symtom inom ramen för hemsjukvården så att säga och då spelar värdena inte så stor roll heller. Det är sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 som gör bedömningen om du kan få hembesök. Det är sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 som gör bedömningen om du kan få hembesök. arbetar inom vård och omsorg, oavsett arbetsplats är noga med att följa de hygienrutiner som finns i denna handbok. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Många fysioterapeuter arbetar idag tillsammans med andra professioner inom hemsjukvården, men det ges ingen tydlig bild av vad hemsjukvården ska innehålla. Vilken vårdpersonal du får beror på vilken hjälp du behöver. Grunden för allt hälso- och sjukvårdsarbete, är Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser och intentioner. Kommunen har inga läkare anställda och ansvarar därmed aldrig för läkarinsatser. Vart jobbar du? I all hälso- och sjukvård finns krav på att vården ska vara av "god hygienisk standard". Hemsjukvården, oavsett om den drivs under kommunen eller landstinget, kan delegera vissa sjukvårdsinsatser till hemtjänstpersonal. De medarbetare som är aktuella för eventuell provtagning arbetar inom hemtjänsten, vård- och omsorgsboende, hemsjukvård samt medarbetare inom funktionshinder. Syfte: Syftet var att kartlägga fysioterapeutiska arbetsuppgifter, samverkan mellan olika professioner, möjligheter till kompetensutveckling samt tillvaratagande av kompetens hos fysioterapeuter inom hemsjukvården … Bor du hemma och vill ha kontakt med läkare vänder du dig alltid till din husläkare. Du kan höra om … Vilka arbetar inom hemsjukvården?