Mekka-muslimerna är antingen mer sekulariserade eller så föredrar de att tolka skrifterna utifrån dess fredligare budskap, d.v.s. Muhammed (arabiska: محمد, Muḥammad, "den prisade"), född omkring 570 i Mecka som Muḥammad ibn ‘Abdullâh, محمد بن عبد الله بن عبد المطلب, död 8 juni 632 i Medina i nuvarande Saudiarabien, var en religiös, politisk och militär ledare som enade Arabiska halvöns stammar. Muhammed är en person som det inte finns så mycket skrivet om. Det är förstås inte lätt att uppskatta antalet muslimer i Sverige utifrån hur många människor som kommit hit från muslimskt dominerade länder. I dessa länder finns minoriteter som yezidier, mandéer och sekulariserade iranier, samt andra grupper som är rent avståndstagande från islam… Redan de gamla grekerna kallade sig själva för hellener och deras land heter Hellas på grekiska. Under antiken kallade grekerna alla andra folk för barbarer, eftersom deras språk var obegripligt. En tidslinje finns dock att följa – den svenska kyrkan i Amerika. Det lät mest som… Därefter följer mer specifika berättelser om stora händelser som påverkades av övernaturliga krafter t.ex skapelsen av jorden och himlarna, skapelsen av människan, floden och utvandringen. I Koranen beskrivs han dock en del. perussuomalaiset fasismi putinismi putinismin fasismi persufasismi alas persudiktatuuri alas persumiehitys alas putinistimiehitys Till sist finns det allt som har att göra med Jesus och hans mor Maria, i synnerhet det som finns i det Nya Testamentet. Det som gjort det antika Grekland så berömt är demokratin, idrotten, sagorna och skådespelen.

från tiden innan heijira, utvandringen efter att Muhammed år 622 förvisats till Medina. Därför är Antika Grekland så berömt. Ett antal problem föreligger. Därefter blev han krigsherre och islam en religion i erövrandets och våldets tjänst.

De flesta muslimer försöker efterlikna den muslimska traditionens många skildringar av Muhammed. Det gör anknytningen mellan dem båda besvärlig, för att inte säga obefintlig. Men det är lång tid mellan 1655, när Nya Sverige förlorades och 1850-talet då den stora utvandringen kom igång på allvar.