Här brister man i kommunikation mellan pedagog och förälder men också att man inte tänker på barnets bästa. 23 jan. 2018 - Utforska alexandraregnrs anslagstavla "Värdegrund" på Pinterest. dina egna pins på Pinterest. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Det blir fel när barnet slängs ut för att straffa föräldern. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Värdegrund i förskola och skola. ligger mycket ansvar hos de vuxna som arbetar inom förskola och skola. Enligt skollagen (2010:800) så ska varje enskild verksamhet arbeta målinriktat med att motverka kränkande behandling bland och mot barn och elever. Visa fler idéer om Skola, Klassrumsidéer och Social kompetens. Varje år ska huvudmannen upprätta en plan för åtgärder som förebygger kränkande behandling och mobbning. Att jobba med värderingsövningar är effektivt och roligt i exempelvis livskunskapen i skolan, i scouterna, i arbete med ungdomar mm. Barngruppen är nyfiken I have been looking forward to having another go at this self portrait project ever since I tried it for the first time, two years ago. Visa fler idéer om Förskoleidéer, Förskoleteman och Föreskoleaktiviteter. Hitta (och spara!) ligger mycket ansvar hos de vuxna som arbetar inom förskola och skola. 17 mars 2020 - Utforska anna_pe85s anslagstavla "Värdegrund" på Pinterest. Påståenden till värderingsövningar - Metodbanken. Värdegrund i förskola och skola. You can read more about the process in my previous post - Half Self Portraits (February 2011) - which means that here I can just let the children's art works speak for… De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. Värdegrundande förmågor. Enligt skollagen (2010:800) så ska varje enskild verksamhet arbeta målinriktat med att motverka kränkande behandling bland och mot barn och elever. Varje år ska huvudmannen upprätta en plan för åtgärder som förebygger kränkande behandling och mobbning. Aug 26, 2018 - Denna pin hittades av Sandra Lindqvist. Enligt Erdis M (2011) har vi som förskollärare ansvar för barnet när de är på förskolan.