Invigningen skedde i augusti 2013. Besök oss på våra campusbibliotek eller via våra digitala kanaler. Du som är student vid Linköpings universitet tilldelas ett IT-konto kallat LiU-ID, och ett personligt passerkort som kallas LiU-kort. Bibliotekets informationsdisk återfinns på plan 3 och huvuddelen av samlingarna i bokmagasinet på plan 1. Studenthuset är till för dig som studerar vid Stockholms universitet - en samlingsplats på campus Frescati. Krisledningen vid Linköpings universitet har beslutat att rådande distansläge på grund av coronaepidemin ska kvarstå fram till höstterminens start. ... På liu… Lunch, fika, takeaway. Kontakta oss via mejl eller telefon. Wed, Nov 27 UTC+01 at LiU Game Conference. Den heter Byttan och ligger också den på entréplanet. * LiU-kort ger dig tillträde till biblioteksbyggnaderna i enlighet med LiUs regelverk. 4:00 PM UTC+02 at East Sweden Game. LiU och Akademiska Hus har tagit fram en gemensam vision för det planerade studenthuset på Campus Valla. 16.00 Studenthuset, ... LiU-doktoranden Ulrika Sultan forskar kring flickors teknikintresse och ifrågasätter den etablerade bilden att flickor tappar sitt intresse för teknik i tonåren. Besök oss på våra campusbibliotek eller via våra digitala kanaler. Grupprummen i Studenthuset är döpta efter personer alternativt en fond som varit verksamma vid Stockholms universitet. Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss på Twitter, Facebook och Instagram. Studenthuset - Linköpings universitets nya mötesplats Den övergripande visionen är att Linköpings universitet ska vara "ett universitet med internationell lyskraft - där människor och idéer möts och utvecklas". LiU Game Conference 2019 with EA, Epic Games, Bioware and more. Litteratur därifrån beställer du fram via bibliotekets hemsida precis som vanligt, och hämtar sen på plan 3. Äta och fika. Linköpings universitetsbibliotek. Studenthuset stands completed, and now the refurbishment of the D Building (Stage 2) and Zenit has started, with planned completion by October 2020. Studenthuset, Campus Valla. Öppettider: måndag – fredag kl 8.00 – 16.00. Ecoweb - dataspelet som lär ut biologi. Bryter man mot reglerna, genom att till exempel övernatta eller förtära alkohol i lokalerna, släppa in obehöriga, låna ut LiU-kortet eller vistas i lokalerna utanför öppettider utan dispens, kan universitetet tillfälligt blockera LiU-kortet. Tue, Nov 5 UTC+01 at Studenthuset. Lunch serveras mellan kl 11.00 – 14.00; Sektionscafét Baljan, som hittills bara funnits i Kårallen, har expanderat och fått en filial i Studenthuset. Vill du äta lunch eller ta en kopp kaffe på campus? Det har gjorts i samband med anbudsförfrågan till fem olika arkitektföretag. 32 guests. Studenthuset ingår i projektet Campus LiU. LiU-ID och LiU-kort. LiU Innovation verkar även för att skapa en entreprenöriell kultur vid universitetet genom att erbjuda stöd i innovation och entreprenörskapsfrågor. Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss på Twitter, Facebook och Instagram. Det är även därför vi använder systemet Loop-It där kunder kan köpa en återbrukbar kopp enbart en gång, sedan lämna in den igen och få en kopp på ett saldo kopplat till ens LiU … University Director Kent Waltersson and University Architect Karolina Ganhammar were met by a packed house in Key1 when they presented an overview of how work on D Building and the new student building Studenthus Valla is progressing. Utställningen, som med hjälp av texter, bilder och filmer belyser forskning kring flickors teknikintresse, invigs onsdag den … Planning for Studenthuset and D Building. I Studenthuset finns både tysta och "icke-tysta" läsplatser, bokningsbara grupprum, vilo- och amningsrum, mikrovågsugnar samt kafé. LiU kvar i distansläge till höstterminens start. Vid problem med tillträde kontakta infocenter@liu.se Vilrum. Du använder ditt LiU-kort och personliga kod för att komma in i rummet. ... 19 december 2019 kl. Nytt Studenthus på Campus Valla - gemensam vision 2014-02-19 (pdf) Projektdirektiv. Öppettider: måndag-Fredag 07:00-21:00 och lördag 09:00-15:00. Kontakta oss via mejl eller telefon. 248 guests. Öppettider klämdagar och sommarperiod (vecka 27-32): kl. Studenthuset, som är ett miljöhus, ritades av Erséus arkitekter och är anpassat med tanke på funktionsvariationer. The Campus LiU project is continuing at pace. Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss på Twitter, Facebook och Instagram.