Bristerna kan leda till obehörigt systemanvändande. Uppgifter. I granskningen av Statens maritima museers förvaltning av det IT-system där samlingarna finns dokumenterade har Riksrevisionen iakttagit brister i den interna styrningen och kontrollen. To browse them it is however recommended to start with one of the following subcategories: Images from Sjöhistoriska museet; Images from Marinmuseum Vasa I: The Archaeology of a Swedish Royal Ship of 1628 (Statens Maritima Museer (National Maritime Museum of Sweden)) Explore Marinmuseum Karlskrona's 372 photos on Flickr! Myndigheten har till uppgift att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. Sjöhistoriska museet, Stockholm - en del av Statens maritima och transporthistoriska museer . Statens maritima och transporthistoriska museer, vanligen förkortat SMTM, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Kulturdepartementet och ansvarar för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning.

Till toppen.

1 § Statens maritima och transporthistoriska museer ansvarar för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning. Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Interior and combat command central at Hemsö fortress (photomontage) / Interiör och stridsledningscentralen på Hemsö fästning (montage) by Marinmuseum Karlskrona Ekonomistyrningsverket Om ESV Kontakt Kalender Press Till innehåll på sidan. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@smtm.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet. Statens maritima och transporthistoriska museer, vanligen förkortat SMTM, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Kulturdepartementet och ansvarar för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning.
Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

English: All uploads from the collections of Statens maritima museer go into this category. Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. *FREE* shipping on qualifying offers. Karta och andra adresser Djurgårdsbrunnsvägen 24, 115 27 Stockholm. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima och transporthistoriska museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Vår uppgift är … Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. 1 § Statens maritima och transporthistoriska museer ansvarar för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning.Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla kulturarvet inom dessa områden och att bygga upp kunskaperna om det. Syftet med lagen är att stärka individers rättigheter samt förtydliga och utöka företags och myndigheters ansvar och skyldigheter. Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla kulturarvet inom dessa områden och att bygga upp kunskaperna om det.
Myndigheten har till uppgift att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. Vår verksamhet ska vidga människors världsbild genom kunskap som … By reason of the corona virus. Statens maritima och transporthistoriska museer har verksamhet på Djurgårdsbrunnsvägen 24 på Gärdet, Stockholm. Järnvägsmuseet, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer, följer därmed Centralmuseernas samarbetsråds gemensamma förhållningssätt. Sedan den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning (GDPR) som reglerar behandling av personuppgifter för nu levande personer. Statens maritima och transporthistoriska museer driver Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Swedish Railway Museum cancel all train trips to avoid the spread of the Coronavirus, starting from 20 March.