Frånvaro och sjukanmälan. Galaxskolan Frånvaroanmälan görs direkt i Dexter eller via frånvaroanmälan till talsvarstjänsten på telefonnummer: 08 – 124 515 32 Sjukanmälan På Sigtuna kommuns webbplats Sigtuna.se finns … Skolans ansvar. Just nu kan du som vårdnadshavare ha problem med att göra frånvaroanmälningar i IST Administration. ... Du anmäler frånvaro för ditt barn genom att ringa 0380-64 90 32 eller registrerar frånvaron direkt i Dexter. Precis som tidigare kommunicerats har det sedvanliga studentutspringet ställts in. Syftet med det är att kunna tillhandahålla korrekt information om kommunen samt att efterleva offentlighetsprincipen. Efter samtalet får ni en kvittens via mail eller sms, får ni inte det behöver ni uppdatera era uppgifter i Dexter. Founded in the late 10th century, it’s the oldest town in Sweden … När samtalet avslutats skickas en bekräftelse till din e-post och/eller SMS. På Sigtuna kommuns webbplats Sigtuna.se finns personuppgifter. Elevsystem Dexter: Komvux och SFI.. Hög belastning på systemet IST. Om en elev inte blivit anmäld som frånvarande och inte kommit till skolan kontaktar läraren vårdnadshavaren. Som vårdnadshavare kan du göra sjukanmälan på Skolportalen/Dexter eller ringa till talsvarstjänsten. Sjukanmälan Steningehöjden använder frånvaroregistrering via skolportalen/Dexter. Det är en automatisk telefontjänst där du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn före kl 08:00 varje skoldag. Här kommer lite från kvällens presentation:… Ring 0454 – 815 02 före klockan 8:00 (eller före elevens första lektion för dagen). Problemet är störst på morgonen och beror på hög belastning på systemet. Mer information om personuppgifter och vart du ska vända dig med frågor om detta hittar du här. Detta är ett gemensamt beslut som togs 14 april av samtliga kommunala skolor i Stockholms län. För att ringa in sjukanmälan ringer ni 08–12451532 och knappar in ert barns personnummer. Sigtuna is a picturesque lakeside town steeped in Swedish history. Försök gärna att rapportera frånvaro vid en annan tidpunkt på dagen. För att ringa in sjukanmälan ringer ni 08–12451532 och knappar in ert barns personnummer. Vårdnadshavare för omyndig elev eller myndig elev kan även göra sjukanmälan via dexter.se Det är viktigt att din sjukanmälan inkommer i tid så att informationen kommer fram till ansvarig lärare. Vi önskar inte att sjukanmälan görs till Ekillaskolans expedition, till arbetslagen eller direkt till elevens mentor, detta med anledning av funktionen i Dexter som skickar ut sms och mejl.