Fastighetsbyrån tror att en kombination av högre trösklar (tex bolånetaket och de nya amorteringskraven) och inlåsningseffekter (tex vinstskatten) förklarar utvecklingen. I övriga landet på kommunnivå. Vinnare och förlorare på fritidshusmarknaden: Dalarna i topp – Skåne och Kronoberg i botten. Större lägenheter hade en starkare prisutveckling än mindre lägenheter under 2019 enligt kartläggningen. 12 mån: Procentuell prisutveckling 12 månader Jämförelseperiod: jan 2019 - mar 2019. Fritidshus: Aktuell period: apr 2019 - mar 2020. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året. Bostadsåret 2019 har bjudit på en solid utveckling på marknaden i Västra Götaland för såväl villor som bostadsrätter. I Stockholm, Göteborg och Malmö kan du se statistik ner på områdesnivå. Våren står för dörren och i takt med att solen börjar titta fram börjar också många svenskar drömma om ett fritidshus. Intresserad av ämnet Oron på bostadsmarknaden ? Vill du … I Sörmland har priserna ökat med 34 procent från mätperioden mars 2013-februari 2014 jämfört med mars 2018-februari 2019. Förändringen får störst påverkan på index för fritidshus i de områden där ett stort antal fritidshus omklassificerats och där dessa haft en annan prisutveckling än övriga fritidshus i regionen. Priset på treor har ökat med 4 procent på riksnivå Norrbotten i stort har haft en ganska svag prisutveckling på fritidshus, men priserna i Kalix har ökat kraftigt. Lägst prisutveckling har det varit i Skåne och Kronoberg där priserna stigit med bara 3 respektive 1 procent. – År 2019 har visat på en stabil marknad för såväl bostadsrätter som villor. 17 december 2019 Stigande temperatur på bostadsmarknaden 2019. Fritidshus: Aktuell period: apr 2019 - mar 2020. Vid en motsvarande jämförelse för fritidshus så steg priserna med drygt 3 procent. Enköping: +32 procent (1 512 500 kr) Bevaka ämnet för att hålla dig uppdaterad om Oron på bostadsmarknaden . Lyssna Priserna på fritidshus har ökat kraftigt i Östhammars kommun. Prisökningen på 75 procent över en femårsperiod är klart högst i länet, och det är bara åtta kommuner i hela landet som haft en mer gynnsam prisutveckling på fritidshus. Se snittpris och prisutveckling för 6, 12, 24 eller 36 månader. Jämförelseperiod: apr 2018 - mar 2019. Under 2019 övergick stabiliseringen i en återhämtning och vid årets slut är prisutvecklingen uppåtgående för både villor och bostadsrätter. I genomsnitt har priserna på fritidshus ökat med 21 procent i landet och medelpriset på fritidshus i Sverige är nu 1 773 417 kr. 2019-03-26. Prisutveckling på fritidshus i Uppsala läns kommuner jämfört med för fem år sedan och genomsnittspriset inom parantes. Efter oro och prisnedgångar 2017 följde ett år av stabilisering på bostadsmarknaden 2018. Sök fram en bostad. 3 mån: Procentuell prisutveckling 3 månader Jämförelseperiod: okt 2019 - dec 2019. Det visat en kartläggning som Privata Affärer gjort över 28 attraktiva områden för fritidshus. Gå in på en bostadsannons (bostadsrätter, villor och fritidshus ) och skrolla ner till grafen. Vill du … Statistik på bostadspriser – Svensk Mäklarstatistik är Sveriges enda oberoende leverantör av heltäckande & aktuell statistik över bostadspriser. Något som däremot visat sig under året är att försäljningen av objekt tar längre tid än tidigare. Priserna på permanenta småhus steg med 3 procent under helåret 2019, jämfört med helåret 2018. Mellan maj och juli såldes 161 fritidshus i Norrtälje kommun. Prisutveckling & snittpriser. tis, mar 31, 2020 09:40 CET. Jämförelseperiod: apr 2018 - mar 2019. Det är fyra procent högre än för ett år sedan. Medelpriset på ett fritidshus i länet ligger enligt undersökningen …