Inköp av tjänster från EU-länder då köparen redovisar momsen. Moms vid export av varor och tjänster (utanför EU) Om du säljer varor till kunder utanför EU, alltså till resten av världen, ska du inte lägga på någon moms varken till företag eller privatpersoner. Vad är fiktiv moms? Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i utlandet (import) skall utgiften redovisas som "Inköp av tjänster från ett land utanför EU" i ruta 22 i skattedeklarationen för moms om reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpas.

Om du köper tjänster till din verksamhet från en näringsidkare utanför EU, måste du i allmänhet betala moms enligt den skattesats som gäller i ditt land, som om du hade sålt tjänsten själv (omvänd skattskyldighet, dvs. Det är du själv som ska beräkna den utgående momsen på tjänsterna och redovisa den i momsdeklarationen. Programmet hanterar inköp av tjänster från andra EU-länder enligt huvudregeln där det är köparen, d v s ditt företag, som i Sverige ska betala in moms till svenska staten för ett sådant köp. För export till länder utanför EU ska du inte ta ut någon moms. I momsdeklarationen redovisar du värdet av de tjänster du köpt i ruta 22 (i svenska kronor). Här får du veta vad som gäller när du köper tjänster från länder som inte är med i EU. Så här fyller du i momsrapporten för import av tjänst utanför EU. Huvudregeln är att du köper tjänster momsfritt och själv beräknar och redovisar svensk moms på inköpet.

köparen redovisar och betalar momsen). Men säljer du tjänster anses dessa omsatta i Sverige om du säljer till privatperson utanför EU. du köper tjänster från en säljare i ett land utanför EU, och; dessa tjänster omfattas av huvudregeln och ska beskattas i Sverige. Använder inte ditt bokföringsprogram momskoder bör du använda det generella BAS-kontot för inköp utanför EU för att momsdeklarationen ska bli rätt. Det … På samma sätt ska moms på tjänster tas ut när tjänsten utförs i respektive EU-land. Först förklarar vi ordet "fiktiv". Moms när du köper tjänster utanför EU - import Sidan blev senast uppdaterad: 2019-05-09. Köpa tjänster från länder utanför EU. Om du inte kan få en ny faktura från säljaren måste du beräkna momsen på fakturabeloppet inklusive moms. I stället ska momsen tas ut och betalas i importlandet. I så fall behöver du som exportör inte deklarera någon moms.