Vid mörkerkörning är det svårare att upptäcka fotgängare, cyklister och vilt längs vägarna. Förklaringen är att ögat behöver ljus som bryts av linsen i ögat för att kunna se. Köra bil i mörker – våra tips! Trots att vi fortfarande njuter av långa och ljusa dagar är det inte långt … Vid mörkerkörning är det svårare att upptäcka fotgängare, cyklister och vilt längs vägarna. Exempelvis på motorväg, i en storstad, i mörker, vid halka och så vidare. Undersökningar som gjorts visar att: Undersökningar som gjorts visar att: Det är 2-3 gånger så stor risk att råka ut för en trafikolycka vid mörkerkörning, jämfört med körning i dagsljus. Att köra i mörker ökar riskerna i trafiken avsevärt. Mörker gör det svårare för ögat att bedöma avstånd och hastighet, så ett bra råd är att alltid öka säkerhetsavståndet och anpassa hastigheten när du kör i mörker, så att inga onödiga risker tas. Läs mer om helljus och bilens belysningar. Var och när vill du kunna köra? Det är mycket svårare att upptäcka hinder i mörker än vad det är på dagen. Du ska inte använda helljus om det finns tillfredställande belysning eller om du riskerar att blända en annan förare. Sanningen är faktiskt att alla ser sämre i mörker även om vissa upplever större problem. Vid mörkerkörning ska man aldrig köra nära vägkanten, då det är mer riskabelt eftersom vilda djur kan finnas direkt intill vägkanten. Olycksrisken är ca 2-3 gånger högre vid mörker än i dagsljus. Det finns däremot bestämmelser om när det inte är tillåtet att använda helljus. Sanningen är faktiskt att alla ser sämre i mörker även om vissa upplever större problem. Du löper ungefär 2-3 gånger större risk att råka ut för en olycka vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus. Även om det finns gatubelysning betyder det inte att du kan se lika bra som på dagen. Trots att vi fortfarande njuter av långa och ljusa dagar är det inte långt kvar innan mörkret börjar smyga sig på igen. Läs mer om helljus och bilens belysningar. Mörkerkörning är mer ansträngande än vanlig körning, så ett bra tips är att ta många pauser och köra … Publicerat 20 september 2018 under kategorin Biltips. På kvällen och natten är många förare också trötta och har nedsatt koncentration och är … Köra i mörker. Se och synas är den avgörande utgångspunkten om du kör i mörker. I och med att vi blir äldre blir linsen grumligare och därmed dess förmåga att … För att få bra sikt i mörker ska du använda helljuset så ofta som möjligt. Vi har lösningen som både är lätt och billig. Upplever du problem med mörkerseende? Har du problem med att köra i mörkret? Vårt seende är dåligt anpassat … Köra i mörker. Du löper ungefär 2-3 gånger större risk att råka ut för en olycka vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus. Så det räcker med att du antingen håller dig i mitten av ditt körfält eller så långt till vänster du kan i ditt körfält. Om det finns gatubelysning betyder det inte att du har lika god sikt som på dagen. Att köra i mörker är lite speciellt och det är många som aldrig får prova detta när de tar körkort. Du är inte ensam. Olycksrisken är ca 2-3 gånger högre vid mörker än i dagsljus. När vintern börjar närma sig är det ofta mörkt stora delar av dagarna. Köra i mörker under många löpare under höst- och vintermånaderna oundvikliga. Nu finns möjlighet att göra något för att motverka detta problem. Publicerat 20 september 2018 under kategorin Biltips. Upplever du problem med mörkerseende? Det är mycket svårare att upptäcka hinder i mörker än vad det är på dagen. Detta är speciellt sant när du kör motorcykel eftersom en motorcykel inte har lika många strålkastare som en bil. Sätt upp en plan med mål och delmål i ökande svårighetsgrad. Hastighetsanpassning Att som nybörjare köra i mörker kan vara en utmaning. Om man ska till och från jobb är det ofta mörkt både när man kör dit och när man kör hem. Mötande trafikanters ljus kan blända väldigt mycket på en mörk väg och i värsta fall kan detta orsaka allvarliga olyckor. Köra bil i mörker – våra tips! Att köra i mörker kan vara en utmaning som nybörjare. Under dagen har du ingen möjlighet att köra, och innan du kan träna det är mörkt. Det finns däremot bestämmelser om när det inte är tillåtet att använda helljus. Förklaringen är att ögat behöver ljus som bryts av linsen i ögat för att kunna se. Du ska inte använda helljus om det finns tillfredställande belysning eller om du riskerar att blända en annan förare. Du är inte ensam. För att få bra sikt i mörker ska du använda helljuset så ofta som möjligt.