Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket utför med anledning av denna förordning. 7 § Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige 4 § En ansökan om identitetskort ska avslås om förutsättningarna i 1 § inte är uppfyllda eller det som anges i 2 § eller som har föreskrivits av regeringen i fråga om ansökan inte har iakttagits och sökanden inte har följt en uppmaning att avhjälpa bristen. De som ansöker om ett sådant id-kort måste vid ansökan kunna identifiera sig på ett säkert sätt: antingen krävs fullgod svensk legitimation, pass från EES-länder eller Schweiz, eller en intygsgivare som har det. Detta gäller inte om kortet inte längre är giltigt eller om det finns andra särskilda skäl. ligt tillgänglig för de som behöver en sådan handling och dels måste id-handlingen ha tillräckligt hög tillförlitlighet för att den ska kunna bli allmänt accepterad. Ett id-kort för folkbokförda Utredningen föreslår att alla som fyllt 16 år och som är folkbok-förda i Sverige ska omfattas av det statliga ansvaret att tillhanda-

Identitetskort för folkbokförda i Sverige (SKV 720) På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 9 § Skatteverket ska med hjälp av automatiserad behandling föra en databas med en samling uppgifter om identitetskort för folkbokförda i Sverige. Skatteverkets identitetskort. Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket utför med anledning av denna förordning. 8 § Den utfärdande myndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra en databas med en samling uppgifter om identitetskort för folkbokförda i Sverige. Från 1 juni 2009 utfärdar Skatteverket id-kort (ej SiS-märkta) [12] till personer som är folkbokförda i Sverige. För prövning av ansökan tillämpas i övrigt bestämmelserna i 12-14 §§ avgiftsförordningen. Det föreslås också att den reglering som finns i förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige till stora delar tas in i en ny lag om identitetskort för folkbokförda i Sverige. 9 § Har upphävts genom lag (2018:233). Identitetskort med e-legitimation, vårdnadshavares medgivande (SKV 1502) Du ska vara folkbokförd i Sverige.

9 § Har upphävts genom lag (2018:233). Det är alltså Skatteverket som efter ansökan fattar beslut om. utfärdande av identitetskort; avslag på ansökan; återkallelse av identitetskort Bemyndigande. Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar ; ID-kortet som utfärdas av Skatteverket är ett exempel på en ID-handling som både innehåller visuella och elektroniska identitetsfunktioner. 6 § Om ett identitetskort för folkbokförda i Sverige tidigare har utfärdats för sökanden och detta inte har förstörts, kommit bort eller makulerats, ska kortet ges in för makulering i samband med ansökan. Genom att … 8 § Sådant fotografi som anges i 3 § förordning om identitetskort för folkbokförda i Sverige ska vara välliknande och med god skärpa; ha en ansiktsbild avbildad rakt framifrån med blicken framåt samt hela huvudet och båda pupillerna synliga Om ett identitetskort för folkbokförda i Sverige tidigare har utfärdats för sökanden och detta inte har förstörts, kommit bort eller makulerats, ska kortet ges in för makulering i samband med ansökan. Om du har ett samordningsnummer kan du alltså inte ansöka om id-kort hos Skatteverket.

Detta gäller inte om särskilda skäl föranleder annat. Skatteverket är den beslutande myndigheten vid tillämpningen av förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige . Förhållandet till annan reglering Detta gäller inte om kortet inte längre är giltigt eller om det finns andra särskilda skäl.