Hur vet jag om jag har en läcka, hur ska jag felsöka detta? Ibland kan det vara svårt att skilja vanlig avdunstning från läckage. Fråga Hur mycket vatten kan avdunsta i en 4×8 m pool per dygn och hur många centimeter motsvarar det? Fick åter vatten på min kvarn betr icke-behovet av att isolera poolen. Poolen kan tappa så mycket vatten som ett par centimeter om dagen under dessa förutsättningar. Bra länk! Svar Det är svårt att ge ett helt entydigt svar eftersom avdunstning beror på många olika faktorer. Märkbar vattenförlust pga plask o bad kan väl bara vara relevant för riktigt små bassänger. Teoretiskt är det fullt möjligt att … Vid blåst, varmt väder, varmt vatten, mycket bad, hopp, lek eller om poolen saknar övertäckning är avdunstningen extra stor.