På www.stadsflytten.nu kan du följa stadsomvandlingen i Kiruna i bild. Ett projekt som väcker både oro och förväntan hos Kirunas drygt 20 000 invånare. Hur flyttar man en hel stad? Kiruna stadsomvandling, eller Kiruna stadsflytt, är det pågående projekt som innebär förflyttande av vissa av Kirunas stadsdelar i Norrbottens län i norra Sverige.Detta till följd av att gruvbrytningen i fjället Kiirunavaara orsakar deformationer i marken, vilka rör sig mot staden. Men nu är gruvan på väg att bli det gamla Kirunas undergång och hela staden ska flyttas.

I mer än 100 år har Kiruna levt på sin gruva – världens största järnmalmsgruva under jord. I Kiruna pågår en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Gruvstadsparken är ett samarbetsprojekt mellan Kiruna kommun och LKAB, där man har avtalat om hur delar av staden kan avvecklas och hur de nya områdena ska utvecklas. När hus måste flyttas eller rivas kan området fortfarande under en tid vara tillgänglig för allmänheten. Om man inte gör det så riskerar stora delar av stan sjunka ner i diverse slukhål.
Men hur flyttar man en hel stad, utan att förlora dess identitet och karaktär? Där kan du också köpa boken Ögonblick i Kiruna 2009-2010, en fotobok som skildrar Kiruna av i dag och den stadsomvandling som nu påbörjats. Men hur flyttar man kulturbyggnader och hur bygger man bäst den nya staden? Så flyttar gruvan på Kiruna 23 januari 2018 kl 12.10 - Vetenskapsradion På djupet | Sveriges Radio Klockan 01.20 på natten mullrar det till från underjorden i … Några nissar begav sig upp till Kiruna för att ta reda på varför man tvingas göra detta och hur i helvete man hade tänkt att genomföra det. Kiruna – hur man flyttar en hel stad. Stadsomvandlingen i Kiruna undersöks i den nya utställningen "Kiruna forever" genom över hundra verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer. Arbetet med flytten har redan börjat och man …