Att det kommer att bli brist på arbetskraft inom vissa yrken kan bero på att löner, villkor eller andra förhållanden är så dåliga att folk söker sig bort från den branschen. Då får man en väldigt bra insikt i hur olika en ansökan kan se ut. Blueberry College & Universitet Jobbtillväxten är stark och under 2015 ökade antalet sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år med 63 000 personer jämför med året innan. Du kan sedan jämföra lönerna baserat på kön, ålder, utbildningsnivå och privat/offentlig sektor. Framtidsyrken - här får du jobb! Jag sitter just nu och går igenom massor med ansökningar till tjänsten vi har utannonserad om en Area Manager med fokus på franska språkresor. Det viktigaste är att du gör utbildningsvalet medvetet, med öppna ögon och fakta på hand. Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Då … Ibland finns fler vägar än du först trodde och ibland krävs uppoffringar i form av tillfälliga anställningar, flytt eller lägre lön.

Här kan du göra jämförelser, se statistik utifrån egna urvalsvariabler, skapa diagram med mera. Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Därför är vi noga med att poängtera att det inte är ett facit på vad som är ett bra eller dåligt val. Förutom data från vår egen löneenkät omfattar databasen uppgifter från ytterligare 18 Sacoförbund. Vad som fungerar och vad som inte gör det. Därför är det väldigt viktigt att innehållet blir så bra som möjligt. Och på grund av den nya, mer flexibla, utbildningsstrukturen i Europa kan även fortsätta studera i andra länder, utanför Sverige. Svårigheter att finna information får inte vara ett hinder. Viktigt med ett bra skrivet CV. Följande yrken är några av de som man tror det kommer råda brist på till år 2018.

Med din högskoleingenjörsexamen kan du, med vissa krav på val av kurser eller med mindre kompletteringar, läsa vidare till civilingenjör eller motsvarande. Släng inte ihop ett CV på ett bara par minuter, utan ta god tid för det. Du kan skriva in din egen lön för att göra lönejämförelser.

Det första intrycket arbetsgivaren får av dig är oftast från det CV du skrivit.