Khi tốt nghiệp, Tysander dành toàn bộ 24.000 USD kiếm được từ các công ty trước để bắt đầu khởi … Micro versus Macro Influencers: Can A Filip Tysander Beat A Kylie Jenner? Tysander sau đó bị mất việc vài lần, rồi nộp đơn học Đại học chuyên ngành kinh tế. Filip Tysander: The man behind Daniel Wellington Publikováno: 30.10.2014 13:38 | Michal Harajbic At the beginning of all things is a dream, which slowly starts to turn into reality. Find out the professional email of KRISTIAN TYSANDER, advisor, Daniel Wellington Anh thành lập 2 công ty - bán caravat và đồng hồ nhựa online, để vừa học vừa làm. HEC Paris Insights Contributor Opinions expressed by Forbes Contributors are their own.