Vi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Exemplet måste också kompletteras med gallringstider. Exempel dokumenthanteringsplan för revisorerna Excel, nytt fönster) Exemplet på dokumenthanteringsplan kan behöva kompletteras och ändras utifrån lokala förhållanden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber, jobbar vi också för ett större mål; ett hållbart Göteborg. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber, jobbar vi också för ett större mål; ett hållbart Göteborg. Göteborgs Stad Lundby, utdrag ur Dokumenthanteringsplan, Hälso- och sjukvård 3(4) • Hjälpmedels. Bilagor 1. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Samtyckeshandling för överföring av skolhälsovårdsjournal Issuu company logo. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. Remisshandlingar Bevaras. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber, jobbar vi också för ett större mål; ett hållbart Göteborg. 9. Sändlista remissmottagare 3. Revisorerna är som myndighet också personuppgiftsansvariga. Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad 2. ... 2017-06-28 2 Regionarkivet Upprätta dokumenthanteringsplan… Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver det år då handlingen har upprättats. Dnr 134/11 73. Du kan även läsa mer om hur kommunen hanterar GDPR i … Close. Dokumenthanteringsplan; Socialtjänst IFO Gäller från 2007-10-03 Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. ... ska redovisa allmänna handlingar och arkiv med utgångspunkt i verksamUpprätta dokumenthanteringsplan. Bevarande innebär att handlingarna ska sparas för all framtid, och med tiden överlämnas till Regionarkivet.Om det står en tidsgräns för Arkivreglemente för Göteborgs Stad ska även tillämpas av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA), Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Samordningsförbundet Göteborg Nordost och Samordningsförbundet Göteborg Väster1. I länken kommer ni vidare till deras Infograf Måste vi radera alla personuppgifter nu? Handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. och informationshantering i Göteborgs Stad enligt bilaga 1 till nämnder och styrelser enligt sändlista bilaga 2 med begäran om yttrande senast 2017-06-30. Regionarkivet i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har tagit fram riktlinjer till hur arkiven ska förhålla sig till GDPR. 2 § Varje myndighet skall svara för … DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR STADSDELSFÖRVALTNINGAR I GÖTEBORGS STAD beslutad 2011-09-28. Vi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi pratar om vikten av en användarvänlig dokumenthanteringsplan, gallring och utlämnande av allmän handling. Handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Vid inaktualitet innebär att en handling kan gallras när den inte längre behövs i verksamheten. Try. På kursen går vi igenom gällande regelverk och gallringsråd och du får också praktiska tips på hur ditt arkiv kan bli enklare att hantera. Bevaras. För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering.