För att minska risken för smittspridning ställer vi in den planerade Dagvattenmässan som skulle ha hållits den 23/4. Anläggningsavgiften är en del av VA-taxan som beslutas utifrån självkostnadsprincipen, vilket gör att det inte går att säga vad anläggningsavgiften kommer vara i framtiden. Efterföljande rening. Kontakta Uppsala Vatten om du har frågor om kommunalt vatten och avlopp i Uppsala kommun. Uppsala Vatten och Avfall AB. I vissa fall kan du söka dispens från årlig slamtömning. Enskilt avlopp – sök tillstånd eller lämna en anmälan. Keywords [sv] Reningsanläggningar, Länsstyrelsen uppsala län, Reningsverk National Category Environmental Sciences Identifiers Vi har bland annat arrangerat i Karlstad, Borås, Västerås och Örebro. Uppsala Vatten och Avfall AB Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall. 018-727 94 00. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas av fastighetsägaren när förbindelsepunkten är upprättad och förmedlad. Du kan också kontakta Uppsala Vattens kundtjänst om du behöver hjälp eller vill hantera övriga ärenden som rör vatten och avlopp. Beräkna årskostnad för vatten och avlopp här. Miljövård: Vatten och avlopp i Uppsala län. I Uppsala kommun sköts slamtömningen av Uppsala Vatten. Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp Varje år anordnar VA-guiden denna konferens på olika orter i Sverige. Kontakta oss . Intäkterna som Uppsala Vatten får in via taxan täcker kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) för alla med kommunalt VA i Uppsala kommun. Vatten och avlopp. Beräkna årskostnad för vatten och avlopp här. Vill du ansluta dig till Roslagsvattens kommunala vatten och avlopp kan det ske på olika sätt, t ex inom verksamhetsområdet eller via en samfällighet. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas av fastighetsägaren när förbindelsepunkten är upprättad och förmedlad. Place, publisher, year, edition, pages Länsstyrelsen i Uppsala , 1974. Enskilt avlopp. Här samlas slam som en tankbil kommer och tömmer minst en gång per år. Uppsala Vatten och Avfall AB Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och … Här hittar du information om hur anslutningen till kommunalt vatten och avlopp går till. Nationell konferens om Vatten, Avlopp och Kretslopp den 7–8 april 2011 – i år i Uppsala! Här hittar du bland annat information om vad det kostar och vad som är bra att tänka på om du ska ansluta din fastighet.