Akropolis är beläget på en cirka 150 meter hög klippa i Plaka, den Gamla staden i centrala Aten.. Akropolis är 270 meter lång till sin längsta kant, 156 meter högt och 156 meter brett, även om dess form är ojämn och irreguljär. Ungefär samtidigt som striderna mot perserna upphörde beslöt folkför - Förbundet hade nu uppnått sitt mål och formellt spelat ut sin roll men Athen hade inga planer på att upplösa det. gick fram till 449/8 då sannolikt ett fredsfördrag slöts. Staan Lundén Vad berättar Akropolis?