So werden die Vorteile der einzelnen Regler … Detsamma gäller om den som är ansvarig för brott inte kan delges stämning i Sverige. 8 § Finns det ingen ansvarig för ett tryckfrihetsbrott enligt 8 kap., får Justitiekanslern eller målsäganden i stället för att väcka åtal ansöka om att skriften ska konfiskeras. Industrielle Regler sind praktisch immer als PID-Regler aufgebaut, d.h. die Stellgröße Y ergibt sich aus der Addition eines P-, eines I- und eines D-Anteils. 8 § tryckfrihetsförordningen har den för hela Stockholms län gemensamma sektionen för interna utredningar hos Polismyndigheten i Stockholm och ett polisområde inom polismyndigheten ansetts uppträda självständigt i förhållande till varandra i ärende angående anmälan mot polismän. RÅ 1993:20:Vid tillämpning av 2 kap.