Du som vill läsa en utbildning till undersköterska ska kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun. Du som är undersköterska kan naturligtvis utbilda dig till sjuksköterska, om du vill ha större ansvar eller känner att du fastnat i din yrkesutveckling. Yh-utbildningar skapas bara då det finns ett dokumenterat och efterfrågat behov av arbetsmarknaden, vilket innebär att din utbildning ofta leder direkt till en anställning. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss. Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Det är genom dem du söker och där finns studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig. Variationen mellan de olika utbildningarna inom vård är lika bred som vårdbranschen. Men det finns även andra vägar att gå, för dig som trivs som undersköterska men vill fördjupa dig inom ett visst område. Tänk på att det är viktigt att underhålla dina kunskaper, trots att du läste en utbildning inom området för ett par år sedan är det bra att läsa utbildningen igen för att det du lärt dig inte ska falla i glömska. Som undersköterska är det bra att ha kunskap om första hjälpen och hjärt- lungräddning. Dessutom finns det en del jobb som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt höga löner. Det är svårt att säga om du kommer att tjäna mer pengar om du läser vidare än om du låter bli. Det innebär att de står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN. Det finns många andra faktorer som spelar in. Yh-utbildningar inom vård. För att bli undersköterska ska du gå vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller en motsvarande vuxenutbildning till undersköterska.