Med i samlingen finns också låtar som blivit populära genom radio och TV och som ungar gillar att sjunga bara för sångens egen skull. Boken är ett resultat av enkäter bland förskollärare och lärarutbildare och vill försöka täcka många områden, där visor tidigare saknats eller blivit inaktuella.