Det handlar om att kunna bli konverterad till en tillsvidareanställning (fast tjänst). Undrar, ifall jag bokat ett pass för två veckor sedan och ringer tre dagar innan och säger att … Varje arbetspass som du arbetar och har timlön för räknas som ett arbetstillfälle oavsett hur många timmar du jobbar de passen. Timanställning är en löneform och inte anställningsform. Cookies Om webbplatsen. Ansvarig utgivare är Nina Rådström. Timanställning och uppsägningstid; vad gäller? Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. FRÅGA Arbetar som timanställd barnmoska på Akademiska Uppsala . Både ja och nej. Detta regleras i lagen LAS 15§. Om har en timanställning eller behovsanställning samtidigt som du får ersättning från a-kassan gäller deltidsregeln. Beskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen, Vilka rättigheter har jag? Hur många semesterdagar har jag? Jag har varit timanställd under en tid och har nu fått en heltidstjänst på ett annat företag, där jag skall börja om en vecka. Kontakta Kommunal, så kan du få hjälp att bedöma dina arbetsförhållanden. Det är möjligt att erhålla ersättning från a-kassa och samtidigt arbeta deltid eller lösa timmar. Få koll på vad som gäller! Många som arbetar, men som inte har en "fast anställning", undrar om arbete med timlön och längre vikariat räknas ihop. På ditt anställningsavtal ska det framgå om du är anställd fortlöpande (”tillsvidare”), för en viss tid (”visstidsanställd”) eller tillfälligt (”intermittent”). Om du behöver hjälp att kolla att du fått den övertidsersättning du har rätt till, kontakta din lokala sektion eller ring till Kommunal Direkt på mail direkt@kommunal.se eller telefon 010-442 70 00 (öppet vardagar kl 8-18). maxgränser för övertid samt bestämmelser om dygns- och veckovila. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Hej! Hej och tack för din fråga! Det gäller oavsett hur många timmar eller dagar du arbetar på en vecka. Jag är utbildad undersköterska, jobbar som timanställd på en vårdcentral sedan ett år och gör hembesök. Det finns ett antal kriterier som måste uppfyllas för att du som arbetslös skall kunna erhålla a-kassa. Kommunal, Box 190 39, 104 32 Stockholm. Din arbetsgivare har ingen skyldighet att ge dig arbete efter att din visstidsanställning har avslutats. Publicerat den 3 juni, 2013 by Arbetsrättsjouren. Kommunal driver på för att arbetsgivarna ska satsa på bättre grundbemanning istället för att pussla ihop en massa otrygga jobb för att få verksamheten att gå runt här och nu. Kontakta Kommunal. Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats! När jag ringde och sa upp mig för någon … Webbplatsen tillhandahålls av Svenska Kommunalarbetareförbundet. Spara alla dina löneavier! Här sammanfattar vi alla olika a-kasseregler och villkor som regler vem som kan få ersättning. Pressmeddelanden från Kommunal på TT. Arbetstidslagen har regler om b.l.a. Att kombinera din a-kassa med deltidsarbete går bra och det spelar ingen roll ifall du är timanställd eller anställd ett visst antal dagar per månad. Om det dock finns ett giltigt kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas andra bestämmelser om just din anställningsform och då gäller dessa. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. Eftersom timanställning inte är en lagstadgad anställningsform är det extra viktigt vad som står i ditt anställningsavtal. Logga in på https://minasidor.kommunal.se och för att se uppgifter om ditt kollektivavtal. Bevis på antal arbetstillfällen och antal arbetade timmar är en ”valuta” som kan vara till stor hjälp när du ska bevaka dina rättigheter och möjligheter. Snårigt och svårt att förstå? Bra bemanning skapar fler trygga jobb, mer kontinuitet och bättre kvalitet i verksamheterna. SVAR. Kommunal. Kolla därför upp om det finns några speciella villkor inskrivna i avtalet rörande uppsägning och uppsägningstid. Är du anställd timvis förbrukar du deltidsveckor när du både arbetar och får ersättning. Jag har till exempel inte tagit ut semester. Men om du har varit anställd mer än 12 månader under de tre senaste åren, ska arbetsgivaren ge dig besked om att din tidsbegränsade anställning inte kommer att fortsätta. När du använt dina 60 veckor kan du inte längre få … Under en ersättningsperiod kan du arbeta och få ersättning i max 60 veckor. Som medlem i Kommunal får du alltid stöd och råd när du behöver det, bättre löneutveckling och ett av marknadens bästa försäkringspaket. Oavsett om du jobbat i flera år, arbetar säsong eller vikarierar är det lika viktigt att ha koll på vad som gäller för dig. Lagen om arbetslöshetsförsäkringen är omfattar både vanliga löntagare och företagare. Regler om anställningsskydd hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS), se här.. Enligt LAS 5§ 2st så ska en anställning som vikarie hos samma arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod övergå till att bli en tillsvidareanställning, så kallad ”inlasning”. Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Om jag hittar ett annat jobb, ska jag i så fall säga upp mig en eller tre månader innan eller får jag säga upp mig när som helst? Är du intermittent anställd kallas du in för arbete vid behov, tillfälle för tillfälle.