Katarina Ivanković Knežević, som leder generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, talade om arbetsmarknadspolitiken, och vilken roll tillräckliga pensioner och rapporter om pensionernas tillräcklighet har inom EU. Som EU-medborgare har du rätt att rösta i val till EU-parlamentet, resa fritt och arbeta eller studera i andra EU-länder. Om meddelandet om uppskov inte har inkommit inom utsatt tid, … Vitbok om pensioner Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande kommissionens Vitbok om en agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner (KOM(2012) 55). Som EU-medborgare har du ett antal rättigheter inom EU. All EU-lagstiftning bör … Om du vill skjuta upp ålderspensionen, ska du meddela det till Schweiz inom ett år från att du har uppnått den egentliga pensionsåldern. All diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden.

Inom länderna kräver likaså rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden en rörlighet för pensionsrättigheter mellan arbetsgivare. Om du flyttar till ett annat EU-land har du alltså samma rättigheter som … Inom dessa tidsgränser kan pensionen skjutas upp fritt. De regler och villkor som beskrivs på den här sidan gäller fortfarande i Storbritannien och för brittiska medborgare i EU. Du kan också lämna synpunkter på EU:s lagförslag eller komma med egna idéer. Pensioner « Förra » Nästa. 44. till stöd för medlemsstaternas ansträngningar att skapa balans Du kan kontakta svenska myndigheter och EU:s institutioner för att få information om olika frågor. Ska yrkesverksamma inom EU erbjudas ett säkert och förmånligt paneuropeiskt komplement för att spara pengar till pensionen? Europaparlamentet hävdar att pensioner inom den andra pelaren, oavsett pensionsbolag, inte bör äventyras av EU-lagstiftning som inte tar hänsyn till deras långsiktiga perspektiv.


Pension är ersättning från staten, arbetsgivare, försäkringsbolag eller fond till den som permanent förlorat en inkomst, vanligtvis syftar man på ålderspension, men det kan även vara en ersättning efter avslutning av en viss tids förtroendeuppdrag såsom förtroendevalda politiker.
Alla rättigheter till social trygghet som du förvärvar före den 31 december 2020 (t.ex. Här får du tips om hur du kan få veta mer om din utländska pension. rätt till hälso- och sjukvård, arbetslöshetsförmåner eller pension) skyddas enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU. Om du har arbetat i andra länder än Sverige och har rätt till pension från de länderna, så blir inte pensionsprognosen på minPension fullständig. I vitboken har kommissionen presenterat ett flertal förslag till EU-initia-tiv bl.a. I takt med att Europas befolkning blir allt äldre har de nationella pensionssystemen blivit utsatta för allt större tryck. En upplysningstjänst för dessa rättigheter som skulle samordnas på EU-nivå skulle vara nyttig.