2019: 2020: Normalsats Skal brukes på avgiftspliktig omsetning som ikke omfattes av avgiftsfritak eller bestemmelser om redusert sats (se nedenfor) 25 % 25 % Næringsmidler (mat og drikke) 15 % 15 % Personbefordring Ferging av kjøretøy Kinobilletter NRK-lisensen Overnattingstjenester i hoteller mv.

Momsen är normalt 12 procent på rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande.
I den utstrekning parkeringen skal benyttes til parkering av nettopp personkjøretøy, vil selv en avgiftspliktig leietaker ikke kunne få fradrag for inngående merverdiavgift på fakturaen fra et parkeringsselskap. Optimalisering av fradrag for moms både for utbygger og avgiftspliktig leietaker Momsen är 12 procent även för vissa andra tjänster, som har ett nära samband med rumsuthyrningen till exempel frukost, parkering, telefon, bad och bastu samt tvätt. 12 % 12 %* Hotellers mv. utleie av lokaler til møter/konferanser mv.