Ladda ner: Saudiarabien – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, situationen per … Genom att empiriskt undersöka och problematisera kommun- och 9 Montin, S & Granberg, M., Moderna kommuner, s.83; Falkerby, J & Gossas, M. Kommunal samverkan och demokrati, s.3 10 SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling, s.317 Det är inte min avsikt att kritisera eller värdera dessa utan istället att blottlägga och jämföra värderingarna bakom de olika inställningarna till lagprövning. till det här; är de ens medvetna om problemet och tar de hänsyn till demokratiska aspekter när de samverkar? Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Saudiarabien samt en länk till rapporten i sin helhet. normativa teorier om lagprövning och demokrati.